Når hovedaktionærer handler ejendomme med deres selskab

SKAT bruger mange ressourcer på at kontrollere prisfastsættelsen, når hovedaktionærer køber eller sælger ejendomme af eller til deres eget selskab. Prisen skal i alle tilfælde svare til den antagelige markedsværdi.

Når hovedaktionærer handler ejendomme med deres selskab

Når hovedaktionærer handler ejendomme med deres eget selskab, skal dette ske til ejendommens antagelige markedsværdi. Og selvom denne kan være svær at fastslå, gælder der ikke nogen bagatelgrænse. Uanset at der handles til en pris, der kun ligger under 10 % fra den ”rigtige” pris, kan differencen være tilstrækkelig væsentlig til, at SKAT kan rejse kritik af den pris, de er handlet til. Det er læren af en netop offentliggjort dom fra Østre Landsret.

Sagen handlede om en hovedaktionær, der solgte sin liebhavervilla til sit selskab for 24 mio. kr. kontant. Handelsværdien var fastsat på grundlag af en vurdering fra en ejendomsmægler.

SKAT mente imidlertid, at ejendommens faktiske markedsværdi var væsentligt lavere og krævede skat af overprisen, idet denne måtte anses for maskeret udlodning fra selskabet. I første omgang fastsatte SKAT overprisen til 5 mio. kr., men efter afholdelse af syn og skøn blev beløbet nedsat til 2 mio. kr., idet skønsmanden anslog handelsværdien til 22 mio. kr.

Denne afgørelse blev tiltrådt først af byretten og senest altså af landsretten som fastslog, at en afvigelse på 2 mio. kr. – svarende til 9,1 % - mellem skønsmandens vurdering og den pris, som ejendommen faktisk var handlet til, ikke var så ubetydelig, at det afskar fra en skattemæssig korrektion.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.