Markant stigning i de personalegoder, der indberettes til SKAT

Antallet af danskere, der betaler skat af indberettede arbejdsgiverbetalte frynsegoder, ligger stabilt omkring de 50.000, men værdien af de skattepligtige goder voksede markant sidste år. Det viser nye tal fra SKAT.

Ud over fri bil, fri telefon og enkelte andre specifikke personalegoder findes der to typer af benefits, som arbejdsgivere er forpligtet til at indberette til SKAT.

Det ene er de såkaldte felt 55-goder. Det vil sige goder, der overstiger den bagatelgrænse på 1.100 kr., der gælder for visse personalegoder. Denne gruppe omfatter eksempelvis bonusrejser, weekendophold, middage på gode restauranter, koncertbilletter, billetter til store sportsbegivenheder, større tingsgaver (ikke lejlighedsgaver) samt fri computer, der ikke bruges i arbejdet, men som alligevel er stillet til rådighed uden lønnedgang.

Den anden er de såkaldte felt 56-goder. Det vil sige goder, som ikke er omfattet af bagatelgrænsen. Denne gruppe omfatter bruttolønsfinansierede computere samt visse personalelån.

For de seneste 2 år har SKAT modtaget følgende indberetninger:
 

 

2015

2016

Felt

Antal personer

Samlet beløb
kr.

Gennemsnit pr. person
kr.

Antal personer

Samlet beløb
kr.

Gennemsnit pr. person
kr.

55

43.088

95.234.086

2.210

43.213

155.640.820

3.602

56

7.452

18.877.228

2.533

7.468

39.202.461

5.249


I runde tal viser oversigten, at der i 2016 var 50.000 danskere, der modtog skattepligtige personalegoder – ud over fri telefon, fri bil mv. - til en gennemsnitlig værdi af 3.845 kr.

Det samlede beløb er vokset fra 114 mio. kr. i 2015 til 195 mio. kr. i 2016, det vil sige med hele 70 %. Selvom stigningen er markant, er de gennemsnitlige beløb pr. person stadig på et relativt beskedent niveau. Antallet af personer, som der er indberettet for, er kun vokset med 0,28 %.

Der findes ikke nogen nærmere forklaring på den markante stigning i beløbene. I vores øjne er de imidlertid en bekræftelse på, at arbejdsgiverne tager deres indberetningspligt ganske alvorligt. Der er dog ingen grund til at tro, at alle goder bliver indberettet. Reglerne er nemlig så komplicerede, at der stadig er et betydeligt antal, især mindre virksomheder, som ikke kender til, hvornår de skal indberette, og derfor ikke gør det.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.