250.000 har fået nyt skattekort uden at have bedt om det

SKAT har udsendt ny forskudsopgørelse til rigtig mange. Ikke kun til dem, der synes at styre mod en større restskat, men også til dem, der måske bevidst betaler for meget i skat for at få udbetalt en pæn overskydende skat i 2018.

Udsendelsen af forslag til nye skattekort for 2017 er et led i bestræbelserne på at nedbringe omfanget af restskatter, men faktisk sender SKAT også forslag til dem, som ser ud til at få overskydende skat. Der er dog indlagt 2 beløbsgrænser i systemet.

Som hovedregel udsender SKAT forslag til nyt skattekort til alle borgere, som ser ud til at få enten en restskat eller en overskydende skat på over 5.000 kr. for 2017. For lavindkomstgrupper – studerende og pensionister m.fl. – er grænsen dog 1.000 kr.

Automatisk ikrafttræden

Det nye skattekort træder automatisk i kraft den 1. juni 2017, hvis borgeren ikke inden 15 dage efter modtagelsen annullerer eller ændrer det via TastSelv. Det kræver altså en aktiv handling, hvis du ikke ønsker, at det nye skattekort skal træde i kraft.

Det, med den aktive handling, skal især dem, som gerne vil have overskydende skat, og som derfor bevist har forskudsregistreret indkomsten for højt eller fradragene for lavt, være opmærksomme på.

SKAT foretager sig ikke yderligere over for de borgere, som annullerer den nye forskudsopgørelse uanset årsagen hertil. De borgere, som ikke har noget imod at få en restskat på over 5.000 kr., kan derfor frit annullere forslaget til nyt skattekort.

Omvendt skal borgere, som faktisk er forskudsregistreret forkert, men som ligger under beløbsgrænserne på 5.000 kr. og 1.000 kr., og som derfor ikke får tilsendt et forslag til et nyt skattekort, selv ændre deres forskudsopgørelse, hvis de ønsker at undgå restskatten.

Grundlag og omfang

De nye forskudsopgørelser er baseret på de indberetninger, som SKAT har modtaget i forbindelse med årsopgørelsen for 2016 suppleret med seneste indberetninger fra arbejdsgiverne.

På fradragssiden er det især ændringer i renteudgifter til realkredit eller bank samt indskud på private pensionsordninger, som er årsag til, at der udskrives nyt skattekort. På indkomstsiden er det især indkomstskift fx fra dagpenge til lønindkomst, der er årsag.

De 250.000 nye forskudsopgørelser er antalsmæssigt det samme som sidste år, hvor 80 % af modtagerne sagde ja tak til disse, mens 15 % sagde delvist ja tak. Kun 5 % sagde sidste år nej tak.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.