Lavere arve- og gaveafgifter ved generationsskifte

Der kan være betydelige beløb at spare i afgift, hvis effektueringen af planlagte generationsskifter udskydes til næste år. Til gengæld er det vigtigt at være opmærksom på de mange værnsregler, som knyttes til nedsættelsen.

Generationsskifte

Skatteministeren har nu fremsat det lovforslag, som udmønter den politiske aftale om lempelse af generationsskiftereglerne, som blev indgået helt tilbage i slutningen af 2015. Forslaget er, bortset fra en række præciseringer og tekniske justeringer, identisk med det forslag, som var i høring, og som vi omtalte i en artikel i Depechen 2017, nr. 2.

Nedsættelse af afgiften

Det væsentligste element i forslaget er en trinvis nedsættelse af gave- og boafgiften. Dette sker endda med tilbagevirkende kraft, idet nedsættelsen også kommer til at gælde for overdragelser, der fandt sted i 2016. Afgiften nedsættes over fem år med 10 %-point, idet nedsættelsen indfases således:

2016: 13 %
2017: 13 %
2018: 7 %
2019: 6 %
2020: 5 %

Den måde, som afgiften nedsættes på, betyder, at der kan være en måske ikke ubetydelig afgiftsmæssig fordel ved at udskyde igangværende generationsskiftehandler fra 2017 til 2018, mens der næppe vil være nogen væsentlig gevinst ved at udskyde fra 2018 til 2020.

Værnsregler

Nedsættelsen gælder kun ved gave- og arveoverdragelse af ”reelle” erhvervs-virksomheder og ikke ved overdragelse af hele eller dele af såkaldte pengetanke. For sådanne og ved øvrige gave- og arveoverdragelser vil der fortsat skulle betales afgift med 15 %.

Som et værn mod midlertidige omlægninger af passiv formue til en ”reel” erhvervsvirksomhed, stilles der krav om ejerskab og aktiv deltagelse i virksomheden på følgende måde:

  • Arvelader henholdsvis gavegiver skal have ejet virksomheden i mindst 1 år og i samme periode have deltaget i væsentlig omfang i driften / ledelsen af virksomheden.
     
  • Arvingen / gavemodtageren skal som udgangspunkt beholde ejerandelen af virksomheden i en periode på mindst 3 år ellers forhøjes afgiften til normalt niveau, om end kun forholdsmæssigt for den manglende del af 3 års perioden.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.