Lad skatten betale halvdelen af din lederuddannelse

Vil din arbejdsgiver ikke betale for din uddannelse, kan du overveje at foreslå en bruttolønsordning, hvorved du dækker arbejdsgiverens udgift ved at gå ned i løn. I så fald dækker skatten omkring halvdelen af din udgift.

Arbejdsgiverbetalt uddannelse er et skattefrit personalegode. Det er positivt bestemt i skattelovgivningen. Der skelnes i denne forbindelse ikke mellem grund-, videre- og efteruddannelse. Det er endvidere uden betydning, om medarbejderen har orlov fra sit arbejde i uddannelsestiden.

Nogle kurser og skoleforløb er præget af en meget høj deltagerbetaling. Det gælder blandt andet MBA-kurser, som mange steder i udlandet nemt koster over 500.000 kr.

Ikke alle arbejdsgivere er villige til at betale uddannelsesomkostninger i den størrelsesorden. I sådanne tilfælde kan en bruttolønsfinansiering være et godt alternativ. Det svarer nemlig til, at lønmodtageren får fradrag i sin personlige indkomst for egenbetalingen og har således en skatteværdi på op til ca. 56 %. 

Bruttolønsfinansiering er imidlertid ikke nogen nem disciplin. I nogle tilfælde godkender SKAT sådanne aftaler. I andre tilfælde ikke. 

Betingelser

SKAT stiller i øjeblikket følgende betingelser for at godkende bruttolønsordninger:

  • Aftalen om omlægning af lønnen skal være civilretlig gyldig. Overenskomster, som parterne er bundet af, skal kunne rumme den ændrede vederlagsaftale.
  • Aftaletidspunktet, hvor der sker ændring i lønnens sammensætning, skal ligge før det tidspunkt, hvor man får ret til den løn, som aftalen vedrører. Der kan altså ikke aftales omlægning af løn, der allerede er udbetalt.
  • Aftalen om omlægning skal være en reel ændring af lønnens sammensætning og må ikke indebære en betaling for et rent privat gode med ubeskattede midler.

Ikke kun uddannelsesudgifter

Muligheden for hel eller delvis finansiering af et personalegode via en bruttolønsordning gælder ikke kun i forhold til udgifter til uddannelse, men også i forhold til fri telefon, bredbåndsforbindelse til hjemmet, pendlerkort til bus og/eller tog, massageordning, brobizz, aviser samt for udgifter til parkering ved jobbet. Erfaringerne viser dog, at det kan være en god idé at bede SKAT om forhåndsgodkendelse af sådanne ordninger.

Læs mere om mulighederne i denne artikel fra vores Viden-Om-serie. 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.