Lånedelen af eksportmomsordningen bliver afviklet

Et flertal i Folketinget har besluttet at beskære likviditetshjælpen til eksportvirksomheder. Pengene skal i stedet bruges til delvis finansiering af Nordsøaftalen. Afviklingen af lånedelen sker over årene 2018 - 2015.

Eksportmomsordningen

Virksomheder med eksportomsætning har mulighed for at blive omfattet af en særlig eksportmomsordning, der kan give besparelser på kontoen for finansieringsudgifter. Ordningen består af to dele. Dels af en periodisk likviditetshjælp og dels af et mere permanent rentefrit lån.

Lånet udgår 3/52 af virksomhedens samlede negative moms for de seneste 12 måneder. Lånet, der reguleres en gang årligt, beløber sig til knap 145.000 kr. for hver 10 mio. kr., som virksomheden eksporterer for. Der stilles ikke sikkerhed for lånet, ligesom der ikke skal betales stiftelsesprovision eller andre omkostninger i forbindelse med etableringen.

Men nu er det altså slut. Et politisk flertal har besluttet, at lånemuligheden skal udfases til delvis finansiering af den såkaldte Nordsøaftale. Afviklingen vil ske successivt over årene 2018 - 2025.

Den præcise model for afviklingen kendes endnu ikke. Skatteministeriet oplyser, at lovforslaget om afviklingen vil blive fremsat i løbet af indeværende måned.

Du kan læse mere om eksportmomsordningen i en artikel i vores Viden-Om-serie.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.