Korrektion af fejl i momsangivelsen

Det er som bekendt menneskeligt at fejle. Næppe nogen virksomheder har derfor ikke været ud for at opdage, at de har lavet fejl i en momsangivelse. Og så er det godt at vide, hvordan man skal rette den.

En fejl i en momsangivelse kan skyldes mange ting. Fx et bortkommet bilag, en forkert kontering, en misforståelse af reglerne eller ligefrem manglende kendskab til disse. Nogle fejl betyder, at virksomheden har betalt for meget i moms, andre det modsatte.

Er der tale om ikke uvæsentlige fejl, bør de naturligvis korrigeres. SKAT opererer ikke med nogen bagatelgrænse i denne forbindelse og har ofte en noget sort/hvid tilgang til, hvornår der skal korrigeres.

En efterangivelse er det rette værktøj

Det kan synes mest enkelt og derfor være fristende blot at foretage korrektionen i den næstkommende momsangivelse, men dette er principielt ikke tilladt. Ikke desto mindre vælger mange sikkert denne fremgangsmåde, hvis der kun er tale om mindre beløb.

Den korrekte metode til at rette en fejl på består i at foretage en efterangivelse til den eller de momsangivelser, der er ramt af fejlen, sådan at rettelsen får tilbagevirkende kraft. En sådan efterangivelse kan foretages via TastSelv.  

Uanset om efterangivelsen medfører, at virksomheden skal have penge tilbage, eller den tværtimod betyder, at virksomheden skal betale et yderligere momsbeløb, vil der som hovedregel ikke blive tillagt renter. Altså hverken en rentegodtgørelse i tilfælde af tilbagebetaling eller morarenter i tilfælde af efterbetaling. 

Frister

En efterangivelse, der indberettes via TastSelv, anses hos SKAT som en anmodning om genoptagelse af en momsangivelse for en tidligere periode og er derfor omfattet af visse tidsfrister for at kunne gennemføres.

Som udgangspunkt kan virksomheden kun gå 3 år tilbage. Ændringen skal altså indberettes inden 3 år efter udløbet af angivelsesfristen for den momsperiode, som fejlen er sket i. 

Virksomheder, der afregner moms på månedsbasis, kan derfor p.t. ikke korrigere længere tilbage end til og med momsangivelsen for september måned 2014 og skal i givet fald foretage efterangivelsen senest den 27. oktober 2017. 

Virksomheder, der afregner moms på kvartalsbasis, kan p.t. korrigere tilbage til juli kvartal 2014, hvis efterangivelsen indsendes senest den 1. december 2017. Endelig kan virksomheder, der afregner moms på halvårsbasis i øjeblikket korrigere tilbage til og med momsangivelsen for andet halvår af 2014, hvis de efterangiver senest den 2. marts 2018.
 
Grunden til at fejlrettelsen skal ske for den periode, hvor den optræder i, er ikke bare, at det giver SKAT mulighed for at forholde sig til, om tidsfristen er overholdt, men også at virksomheden derved bedre kan lave en momsafstemning og en sandsynliggørelse af, at der er afregnet den korrekte moms for perioden.

Samme frister for SKAT

For så vidt angår fejl, som virksomhederne ikke selv opdager, men som SKAT finder frem til ved deres kontrolarbejde, gælder der de samme fristregler. Kun hvis der er tale om ansvarspådragende fejl, kan SKAT således gå længere end 3 år tilbage i tid.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.