Hvor skal du betale kommuneskat i 2018?

Det er din folkeregisteradresse tirsdag den 5. september 2017, der er afgørende for, hvilken kommune du skal betale kommuneskat til i 2018. Tænk på det, hvis du står overfor en flytning.

Den første weekend i september måned er et godt tidspunkt at flytte på, hvis du står for at skulle flytte fra Langeland – eller en anden kommune med en høj skatteprocent – til den nordsjællandske Rudersdal kommune, som i øjeblikket har landets laveste kommuneskatteprocent.

Hvis situationen derimod er den modsatte, at du er på vej til at flytte fra en billig kommune til en dyr kommune – hvad angår kommuneskat – så udskyd flytningen til den anden weekend i september. Det vil nemlig kunne give dig så stor en besparelse på skatten, at det dækker flytteudgifterne. Det er nemlig din registrerede bopælsadresse den 5. september 2017, der afgør, hvilken kommune du skal betale kommuneskat til næste år.

Mange penge i forskel

Ifølge Skatteministeriets oversigt over kommuneskatteprocenterne i 2017 svinger de mellem 22,5 % (Rudersdal) og 27,8 % (Langeland). Altså en forskel på 5,3 procentpoint.

Kommuneskatten beregnes af vores nettoindkomst. Den skattepligtige indkomst. Et ægtepar med en samlet nettoindkomst på 600.000 kr., der fx flytter fra Herlev til Ringsted kommune, kan med de nugældende skattesatser således se frem til en årlig stigning i kommuneskatten på 18.000 kr. – svarende til 1.500 kr. om måneden – fordi der i øjeblikket er 3 procentpoints forskel mellem kommuneskatten i de to kommuner.

Skatteloftet afbøder virkningen

I de husstande, hvor der betales topskat, vil de særlige skatteloftsregler i mange tilfælde reducere betydningen af forskelle i kommuneskatteprocenterne.

Hvis summen af de statslige skatteprocenter (topskatten, bundskatten og sundhedsbidraget) og den kommunale skatteprocent (en eventuel kirkeskat indgår ikke) overstiger 51,95 % (2017), nedsættes satsen for beregning af topskat nemlig med forskellen. Der gælder endvidere et særligt skatteloft for positiv nettokapitalindkomst.

Ikke kun skat

For god ordens skyld bemærkes, at en besparelse i kommuneskatten i nogle tilfælde udlignes af stigende udgifter til ejendomsskat, daginstitutionsbetaling mv., ligesom boligudgifterne har betydning for det samlede regnskab. Men det ændrer ikke ved, at der kan være penge at tjene ved at planlægge flytningen, hvis dette ellers er muligt. Den registrerede flyttedato skal naturligvis stemme overens med de faktiske forhold.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.