Guide til glemte fradrag

Hvor langt tilbage i tid kan du få genoptaget dine gamle skatteansættelser, hvis du opdager, at du har glemt et fradrag? Og hvad skal du helt konkret gøre for at rette op på skaden. Det kan du læse her.

TastSelv, skat

Når det gælder glemte skattefradrag, er skattereglerne ganske klare. En gammel skatteansættelse kan, når det gælder den slags, ændres frem til og med den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb.

I øjeblikket kan du derfor (kun) søge om genoptagelse af dine skatteansættelser for indkomstårene 2013, 2014 og 2015. Det kan du gøre frem til og med den 1. maj 2017. Efter den dato kan du kun søge om genoptagelse af skatteansættelserne for indkomstårene 2014 og 2015, idet 2013 til den tid er forældet.

Glemte fradrag kan i de fleste tilfælde indberettes via TastSelv. Hvis du har rettelser til rubrikker, som du ikke selv kan ændre i, skal du sende en ansøgning til SKAT. Du skal heri fortælle, hvad du vil have rettet og hvorfor, og du skal vedhæfte relevant dokumentation.

Når din skat er omberegnet, får du udbetalt den overskydende skat med tillæg af rentegodtgørelse tilbage til den 1. september i året efter indkomståret.

Når det gælder skattemyndighedernes muligheder for at ændre en skatteansættelse, er fristerne i de fleste tilfælde de samme. Heller ikke SKAT kan derfor som udgangspunkt varsle en ændring af din skatteansættelse for indkomståret 2013 efter den 1. maj 2017. I særlige tilfælde har SKAT endda en frist på kun halvandet år.

Brug eventuelt vores særlige fradragstest til at undersøge, om du har oversete fradragsmuligheder.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.