Gaveafgift af familielån

Det sker tit, at forældre låner penge til deres børn. Eller at bedsteforældre yder lån til deres børnebørn. Skattemæssigt er det normalt helt ukompliceret, men det kan gå galt. Det viser en ny afgørelse.

Gaver og familielån 

Årsagen til mange familielån er som oftest, at långiveren ønsker at give låntageren en økonomisk håndsrækning på lempelige vilkår. Langt de fleste familielån er således rentefri, ligesom låntageren ikke betaler stiftelsesprovision eller andre af de omkostninger, som normalt er forbundet med at låne penge i et pengeinstitut.

I de fleste tilfælde er der tale om beskedne beløb, men ikke altid. Og i takt med at beløbene bliver større og større, stiger usikkerheden om, hvorvidt der kan være skattemæssige problemstillinger, som der skal tages højde for. Og det er der absolut. Det kan illustreres med en netop offentliggjort afgørelse fra Landsskatteretten.

Det lille hus på landet

Sagen handlede om en søn, der i 2013 købte sin gamle mors hus for 450.000 kr., hvilket angiveligt svarede til ejendommens faktiske handelsværdi. Hele købesummen blev betalt med et gældsbrev, som sønnen udstedte til moderen.

Af gældsbrevet fremgik, at gælden skulle være rentefri, og at den skulle ”afdrages per/år med det beløb, som en enlig forældre skattefrit må forære søn/datter”.  

Moderen døde efterfølgende, og i forbindelse med behandlingen af hendes bo blev skattemyndighederne opmærksomme på gældsbrevet. Det førte til et krav mod sønnen om betaling af gaveafgift med 58.830 kr. med tillæg af renter. Afgiften blev beregnet som 15 % af hovedstolen på de 450.000 kr. med fradrag af det afgiftsfrie beløb på 57.800 kr. for gaver givet i 2013.

Afgiftskravet blev begrundet med, at gældsbrevet måtte forstås derhen, at det aldrig havde været tanken, at gældsbrevet skulle afdrages, idet sønnen ved udstedelsen var blevet lovet, at det årligt ville blive nedskrevet med et beløb svarende til det årlige afgiftsfrie gavebeløb.

Afgørelsen blev stadfæstet af Landsskatteretten, der i sin kendelse fastslog, at moderen i gældsbrevet havde givet et gaveløfte til sønnen, hvilket udløser gaveafgift i det år, hvori løftet gives.

Kommentar

Der er for så vidt intet overraskende ved afgørelsen, om end man nemt kan have lidt ondt af sønnen, fordi gaveafgiften nemt kunne have været undgået og formentlig kun blev en realitet på grund af ukendskab til reglerne.

Der er nemlig i princippet intet til hinder for, at et familielån årligt kan nedskrives med et beløb svarende til bundgrænsen for afgiftsfri gaver. Der må blot ikke være givet noget tilsagn herom fra starten. Det skal bero på en årlig beslutning. For i givet fald at kunne dokumentere, at dette er tilfældet, er det ikke altid tilrådeligt at gøre det hvert eneste år. En vis forsigtighed må således tilrådes, især hvis der er tale om et større lånebeløb.

Du kan læse mere om familielån og skat i en særskilt artikel herom i vores Viden-Om-serie. Her kan du læse om vigtigheden af, at familielån ydes på anfordringsvilkår, og at det ikke er et krav, at der udstedes et egentligt lånedokument, men at det ikke desto mindre kan være en god idé at gøre det netop for at kunne dokumentere vilkårene for lånet.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.