Gamle ting på loftet kan veksles til skattefradrag

Hvis du forærer et kunstværk eller en kultur- eller naturhistorisk genstand til en kulturinstitution, er du berettiget til skattefradrag for et beløb svarende til værdien af gaven, og der er ingen overgrænse for fradragets størrelse.
 
Er du som privatperson indehaver af en samling udstoppede fugle af sjælden art, nogle meget gamle landbrugsredskaber eller et særligt kunstværk, er du berettiget til skattefradrag, hvis du forærer genstandene til en kulturinstitution. Dog kun, hvis denne rent faktisk ønsker at modtage gaven. Nogle kulturinstitutioner får nemlig tilbudt flere genstande, end de har mulighed for at modtage.

Betingelser for skattefradrag

Reglen gælder for kunstværker og for kultur- og naturhistoriske genstande.

Kulturhistoriske genstande defineres som menneskeskabte genstande, der indeholder eller tillægges en fortælling og betydning for menneskelig aktivitet og tænkning. En naturhistorisk genstand er naturskabt og indeholder en fortælling om naturen, dens struktur, processer eller funktioner.

For at opnå skattefradrag skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Der skal være tale om en ubetinget gave. Hvis du forærer et kunstværk til en kulturinstitution, er du ikke berettiget til fradrag, hvis du fx betinger dig, at du må beholde værket hos dig til din død. Derimod vil dit dødsbo være berettiget til fradrag, hvis du testamenterer værket til institutionen. Dette har dog kun betydning, hvis dit bo får en nettoformue eller har aktiver for over 2.776.800 kr. (2017) og dermed bliver skattepligtigt.
  • Den modtagne kulturinstitution skal fastsætte værdien af gaven på tidspunktet for overdragelsen og indberette denne til SKAT. Kulturministeriet bestemmer, hvilke skønsmænd, der kan anvendes i denne forbindelse.
  • Kun kulturinstitutioner, der modtager offentlig støtte, er omfattet af fradragsordningen.

Beløbsgrænser

Gaven til den enkelte kulturinstitution skal have en værdi på mindst 500 kr., og der kan kun opnås fradrag for den del af årets samlede gaver, der overstiger samme beløb. Til gengæld er der ikke nogen overgrænse for fradragets størrelse. Det samlede regelsæt er nærmere beskrevet i et afsnit i SKATs juridiske vejledning. Det kan du læse her.

Fradraget gives som et såkaldt ligningsmæssigt fradrag. Det betyder, at det for de fleste har en skatteværdi i 2017 på knap 28 %. Hvis din gave værdiansættes til 36.000 kr., sparer du altså ca. 10.000 kr. i skat.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.