5 skattetips til nybagte ejere af forældrelejligheder

En forældrelejlighed kan være løsningen på dit barns boligproblem, men er samtidig indgangen til en helt ny tilværelse som selvstændig erhvervsdrivende, der kan rumme skattemæssige udfordringer.

Forældre, der køber en ejerlejlighed for at leje denne ud til deres barn, bliver i skattemæssig forstand automatisk selvstændig erhvervsdrivende på lige fod med alle andre ejendomsudlejere. Det behøver ikke komplicere tilværelsen. Især ikke, hvis der fra starten tages bestik af følgende forhold:

1.    Gør det nemt

Som erhvervsdrivende skal du føre regnskab med dine indtægter og udgifter vedrørende din virksomhed. Det er derfor en rigtig god idé at oprette en separat bankkonto – eventuelt i form af en kassekredit – hvorpå huslejen kan indbetales, og hvorfra alle udgifter vedrørende lejligheden kan betales. Det vil gøre det nemmere, når årsregnskabet skal laves og er en forudsætning for at bruge den særlige virksomhedsskatteordning.

2.    Fastsættelse af huslejen

Du er i princippet frit stillet i forhold til, hvor stor en husleje du vil afkræve dit barn, men sætter du lejen væsentligt under markedslejen – altså det beløb, som du ville have afkrævet en uafhængig lejer – risikerer du, at SKAT gør indsigelse. I skatteregnskabet skal du indtægtsføre en husleje svarende til markedslejen. Det er en god idé at lave en skriftlig lejekontrakt og en nødvendighed, hvis dit barn skal kunne søge om boligsikring.

3.    Planlæg en eventuel istandsættelse af lejligheden

I dit skatteregnskab kan du fratrække udgifter til vedligeholdelse af lejligheden, men ikke udgifter til forbedring af denne. Ofte kan det være svært at afgøre, om der er tale om det ene eller det andet. Skattemæssigt gælder derfor en særlig regel i de første 3 år efter købet. I den periode kan udgifter til istandsættelse, som ikke overstiger 25 % af årslejen eksklusive varmebidrag, normalt uden videre fratrækkes som vedligeholdelse.

Hvis der i et år ikke afholdes udgifter svarende til det maksimale fradrag, kan den uudnyttede del overføres til det efterfølgende år. Hvis de faktiske udgifter derimod overstiger det maksimale fradrag, kan den overskydende del ikke fratrækkes i et efterfølgende år. Selvom det måske kan være fristende at klare hele istandsættelsen straks efter købet, kan det skattemæssigt altså være klogt at fordele arbejdet over en lidt længere periode, hvis dette er omkostningstungt.

4.    Ændring af forskudsopgørelsen

Afhængig af størrelsen af dine finansieringsudgifter - samt udgifter til istandsættelse af lejligheden - kan udlejningen samlet set lige så vel ende med et skattemæssigt underskud som et overskud. Uanset hvad, kan det være en god idé at ændre din forskudsopgørelse med et estimeret resultat af udlejningsvirksomheden.

5.    Ejendomsværdiskat

Du skal ikke betale ejendomsværdiskat af lejligheden, da den ikke står til din rådighed. SKAT beregner imidlertid automatisk ejendomsværdiskat, hvis du ikke via TastSelv markerer, at ejendommen er udlejet. Find ejendommen i din skattemappe og angiv, at den er udlejet 360 dage om året. Indberetningen skal kun foretages for det første år.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.

Har du brug for rådgivning omkring ejendomsudlejning i almindelighed eller forældrekøb i særdeleshed, så udfyld formularen herunder, så vender vi tilbage til en uforpligtende snak

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.