Faste lån under eksportmomsordningen skal indfries 15/1 2018

De af landets eksportvirksomheder, som har et permanent rentefrit lån under eksportmomsordningen, får kun 6 måneder til at skaffe midler til indfrielse af lånet, når ordningen nu afvikles til delvis finansiering af Nordsøaftalen.

Helt tilbage i 1980 blev der indført en særlig ordning med forskudsmoms til eksportvirksomheder. En ordning, der betyder, at disse virksomheder under visse betingelser kan opnå et permanent rentefrit statslån på 3/52 af deres samlede negative moms for de seneste 12 måneder.

Tilbage i april måned 2017 besluttede et politisk flertal i Folketinget at nedlægge ordningen til delvis finansiering af den såkaldte Nordsøaftale. Vi omtalte aftalen i en artikel i Depechen 2017, nr. 7.

Ved præsentationen af den politiske aftale blev det signaleret, at afviklingen af ordningen skulle ske successivt over årene 2018 – 2025. Dette bliver imidlertid ikke tilfældet. Af et nyligt fremlagt udkast til det lovforslag, som skal udmønte forliget, fremgår således, at låneordningen tænkes afviklet i et hug, idet lånene nu vil blive krævet indfriet i deres helhed den 15. januar 2018.

Store beløb

Af forslaget fremgår, at der er tale om ganske store beløb, som nu skal refinansieres. Der er i øjeblikket ca. 1.650 virksomheder, der benytter ordningen med forskudsmoms, og de skønnes samlet at skylde over 10 mia. kr. til statskassen. Denne gæld skal nu indfries. Størrelsen af de enkelte lånebeløb varierer meget, men de 10 største lån udgør dog ifølge bemærkningerne mere end halvdelen af det samlede udlån.

De økonomiske konsekvenser for erhvervslivet er i lovforslaget skønnet til 120 mio. kr. i 2018 stigende til 470 mio. kr. i 2025, idet der regnes med et stigende renteniveau over tid. Ved beregningen er det forudsat, at virksomhederne kan refinansiere gælden til en rente svarende til renten på 10-årige statsobligationer.

Fristen til den 15. januar 2018 er ifølge bemærkningerne fastsat således, at virksomhederne inden dette tidspunkt kan fremskaffe eventuel nødvendig finansiering. Ved betaling efter fristen tillægges sædvanlige renter.

Kommentar

Det er vores umiddelbare vurdering, at de økonomiske konsekvenser for erhvervslivet er skønnet for lavt. Dels fordi der tilsyneladende ikke er regnet med låneomkostninger af nogen som helst art. Dels fordi næppe alle virksomheder – og slet ikke de mindre og mellemstore – kan regne med at kunne refinansiere gælden til en rente i denne størrelsesorden.

Lovændringen vil næppe blive vedtaget før tidligst i slutningen af oktober måned. Vi anbefaler dog alle de berørte virksomheder, at de allerede straks efter sommerferien begynder at overveje, hvorledes indfrielsen af gælden kan finansieres.

Den periodiske likviditetshjælp opretholdes

Eksportmomsordningen består ikke kun af muligheden for et permanent rentefrit lån, men også af en periodisk likviditetshjælp. Sidstnævnte fortsætter uændret. Det er dog vores vurdering, at der vil være virksomheder, der i konsekvens af bortfaldet af muligheden for et permanent lån vil fravælge muligheden for den periodiske likviditetshjælp, fordi den for mange ikke har væsentlig økonomisk betydning, og fordi de herved slipper for det administrative besvær med at fakturere deres eksport i 2 led.

 

Kan vi hjælpe? Udfyld dine kontaktoplysninger nedenfor, så kontakter vi dig snarest muligt til en uforpligtende snak

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.