E-sportsudøvere kan oprette en sportspension

Skatterådet har bekræftet, at E-sportsudøvere skattemæssigt kan sidestilles med øvrige sportsfolk på den måde, at de kan indskyde en del af deres indkomst på en særlig sportspensionsordning.

eSport og pension

I Danmark kan mange sportsfolk tjene gode penge i deres unge år, men sjældent nok til at de kan leve af dem resten af livet. En del fravælger tilmed at tage en uddannelse i deres unge år for i stedet at satse fuldt ud på deres sportskarriere. De har derfor brug for en opsparing, som de kan tære på, når karrieren slutter, og de måske starter på et studie.

Skattemæssigt er der taget højde for dette forhold derved, at sportsfolk efter helt særlige regler kan vælge at indskyde en del af deres indkomst på en særlig sportspension, som de kan hæve, når de stopper eller nedtrapper deres karriere.

Reglerne for sportspension

En sportspensionsordning er i princippet en klassisk ratepension, som udbetales over op til 10 år. Det særlige ved ordningen er, at det almindelige loft for indbetalinger til ratepensioner ikke gælder for sportspensioner. Til sådanne kan der indbetales helt op til 1.828.100 kr. (2017).

Indbetalingerne skal stamme fra sportsudøvelse, men det er ikke noget krav, at denne udøves som professionel. Indbetalingerne kan stamme fra såvel løn som fra bonus-, præmie- og sponsorpenge.

Udbetalingerne fra sportspensionen skal påbegyndes senest i det år, hvori sportsudøveren fylder 40 år. Der gælder et loft på udbetalingen på i øjeblikket 365.700 kr. årligt. Beløbet reguleres hvert år.

Fordelen ved en sportspension er naturligvis, at skatten kan udskydes til den dag, hvor pensionen udbetales, og hvor modtagerens indkomst måske ikke længere er så høj, at der skal betales topskat.

Også for E-sportsudøvere

SKAT har netop offentliggjort en afgørelse fra Skatterådet, som bekræfter, at også udøvere af E-sport kan benytte reglerne om sportspension.

Sagen handlede om en ung mand, der spillede Counter-Strike på et professionelt hold og, som ifølge sin kontrakt, var berettiget til en fast månedsløn samt andel af præmiepenge og under visse betingelser også warrants.

Sportsmanden oplyste, at han normalt trænede 7 – 10 timer om dagen (såvel strategi/teknik/kamptræning samt fysisk træning) i de perioder, hvor han ikke var afsted til turneringer. Disse foregik næsten alle sammen udenfor Danmark og varede op til en uge ad gangen. Han havde derfor ca. 200 rejsedage om året.

Skatterådet bemærkede i sin afgørelse, at anvendelse af reglerne kan ske på betingelse af, at indkomsten, der indskydes, hidrører fra den skattepligtiges fysiske udfoldelse eller fra aktivitet, der er bestemt af et væsentligt konkurrenceelement, og hvor den skattepligtiges færdigheder har betydning for resultatet af udfoldelserne eller aktiviteterne.

Efter en samlet vurdering blev alle disse betingelser anset for opfyldt, idet rådet bemærkede, at der kan stilles visse, men ikke strenge krav til den skattepligtiges fysiske udfoldelser og aktivitet for at oprette en sportspensionsordning.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.