Det vil SKAT kigge på i år

SKAT har noget senere end normalt offentliggjort rapporten om deres primære kontrolaktiviteter i 2017. Hele 99 aktiviteter – fordelt på 5 hovedområder – er beskrevet i rapporten.

De fem hovedområder er:

 1. Organiseret svig, fx med negativ moms og momskarruseller.
 2. Globalisering, herunder virksomheder med internethandel og personer med aktiviteter i udlandet.
 3. De største virksomheder, herunder virksomheder omfattet af særlovgivning som fx tonnagebeskatning, finansielle virksomheder og kulbrintebeskattede virksomheder.
 4. Moms, herunder særlige analyser for at afdække skattegabet på momsområdet og effekten af kontrolarbejdet på dette område.
 5. Tredjepartsdata – altså indberetning af oplysninger fra fx arbejdsgivere og pengeinstitutter. Indsatsen fokuseres på de virksomheder, der har flest transaktioner med væsentlige beløb.

Blandt de mange enkeltprojekter kan nævnes:

Microvirksomheder

I forhold til disse vil SKAT blandt andet fokusere på følgende:

 • Virksomheder med gentagne skattemæssige underskud undersøges for en vurdering af, hvorvidt de rent faktisk drives erhvervsmæssigt forsvarligt, idet underskud af hobbyvirksomhed ikke kan fradrages.
 • Virksomheder med deleøkonomiske aktiviteter indenfor transport, udlejning af ejendom samt salg af tjenesteydelser undersøges for at belyse skattegabet på dette område.

Mindre virksomheder

Blandt de udvalgte aktiviteter kan nævnes:

 • Kontrol af de erhvervsdrivendes anvendelse af virksomhedsskatteordningen med henblik på at afdække bevidste og ubevidste fejl.
 • Overvågning af anpartsvirksomheder – 10-mandsprojekter mv. Indsatsen rettes både mod administratorer og mod investorer.
 • Boligjobordningen. Der foretages både stikprøvekontrol af borgernes håndværkerfradrag og af virksomhedernes indtægtsførsel af de indberettede betalinger.

Mellemstore og store virksomheder

Inden for dette segment vil SKAT blandt andet kontrollere følgende:

 • Hovedaktionærernes regelefterlevelse i forhold til beskatning af frie goder som fx fri bil, bolig og sommerhus samt ulovlige aktionærlån.
 • Virksomheder, hvis regnskaber rummer revisorforbehold eller supplerende oplysninger fra samme om overholdelse af skatte- og afgiftslovgivningen.
 • Professionelle idrætsklubber kan fortsat forvente kontrolbesøg til sikring af, at deres udbetaling af skattefrie kørepenge og rejsegodtgørelse mv. er i overensstemmelse med reglerne på området.
 • Koncerner, hvor der er gennemført (skattefri) omstrukturering i form af (skattefri) aktieombytning, fusion, spaltning eller tilførsel af aktiver.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.