Skattefrihed for indsamlinger via Facebook

Skattefrihed for indsamlinger via Facebook

De sociale medier med Facebook i spidsen har vist sig at være fantastiske platforme for indsamlinger til personer, der har været udsat for tragiske ulykker, ramt af alvorlig sygdom eller af andre årsager fortjener en hjælpende hånd. Antallet af indsamlinger har næppe nogensinde været større.

Ofte igangsættes den slags indsamlinger ganske spontant og uden tanke på, om indsamlingen skal anmeldes til offentlige myndigheder, og om modtageren af de indsamlede midler skal betale skat af disse.

Anmeldelse
Som udgangspunkt skal alle offentlige indsamlinger anmeldes til Indsamlingsnævnet senest to uger før indsamlingen starter.

Indsamlingsnævnet fører kontrol med, at de indsamlede midler anvendes til formålet. Du kan læse mere om reglerne for anmeldelse på nævnets hjemmeside.

Beskatning
Gaver, der stammer fra indsamlede midler, er skattefrie for modtageren, hvis blot én af følgende tre betingelser er opfyldt:

  • Gaven har udelukkende karakter af en anerkendelse af modtagerens fortjenester.
  • Gaven er givet i anledning af modtagerens alvorlige sygdom eller tilskadekomst.
  • Gaven er givet til personer, der har været udsat for en ulykke, forbrydelse eller katastrofe eller disses efterladte.

Det er et krav, at gaven er givet én gang for alle og ikke har karakter af vederlag – hvad det sjældent er – samt at indsamlingen ikke er sket på modtagerens initiativ.

Det er også et krav, at indsamlingen har været organiseret over for en større personkreds. Det er altså ikke tilstrækkeligt, at nogle få personer slår sig sammen om en gave. En indsamling via internettet anses som en indsamling, men det gør en indsamling på en institution, en skole eller en arbejdsplads normalt også.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.