Husk gevinstafgiften, når I afholder konkurrencer

Husk gevinstafgiften, når I afholder konkurrencer

Antallet af konkurrencer på nettet bare stiger og stiger. Både store og små virksomheder inden for stort set alle brancher arrangerer konkurrencer på deres hjemmeside eller på Facebook, hvor deltagerne kan vinde præmier af varierende størrelse og art. Ofte præmier i form af virksomhedens produkter, men også weekendophold, koncertbilletter eller sågar rejser.

For deltagerne er sådanne gevinster skattefrie, hvis konkurrencen er omfattet af gevinstafgiftsreglerne, som beskrives nærmere nedenfor. Det gælder også, selvom virksomheden ikke betaler afgiften, fx på grund af ukendskab til reglerne. Dette betyder ikke, at udbyderen uden videre kan undlade at betale afgiften, idet dette i givet fald kan udløse en bøde.

Hvornår skal der betales gevinstafgift?
Følgende tre betingelser skal alle være opfyldt, for at konkurrencen er omfattet af gevinstafgiftsreglerne:

  1. Deltagelse skal være gratis.
  2. Konkurrencen skal være offentlig.
  3. Der skal være et element af tilfældighed ved konkurrencen.

Konkurrencer uden indsats
Konkurrencer, hvor deltagelse er betinget af køb af varer eller ydelser hos udbyderen, er ikke omfattet, hvis der er sammenhæng mellem købet og gevinstchancen. Dette udelukker ikke, at fx en bilhandler udlover en gevinst til kunder, der køber en bil i en bestemt periode, fordi præmien i sådanne tilfælde ikke matcher købet.

En offentlig konkurrence
At konkurrencen skal være offentlig betyder, at en intern konkurrence på en arbejdsplads, fx blandt sælgere, ikke er omfattet af reglerne. Gevinster ved sådanne konkurrencer er derfor altid skattepligtige.

Derimod er konkurrencer på Facebook offentlige, også selvom deltagelse kræver, at deltagerne skal like eller dele et opslag, eller der kræves svar på tilfældige lettere spørgsmål.

Tilfældighedskravet
Det er et krav, at vinderen findes ved lodtrækning eller under lignende tilfældige omstændigheder, fx ved at gætte, hvor mange bolcher, der er i et glas. Derimod må det ikke være deltagernes særlige evner eller specielle viden, der er afgørende for udfaldet.

Afgiftens størrelse og betaling
Gevinstafgiften udgør 17,5 % af den del af gevinstens værdi, der overstiger 200 kr.

Består gevinsten af naturalier – fx virksomhedens egne produkter – beregnes afgiften af handelsværdien (salgsprisen) af disse.

Virksomheden skal anmelde sig til registrering for gevinstafgift på virk.dk ved brug af blanket 29.063. Angivelse og betaling skal ske via TastSelv Erhverv enten månedsvis eller senest 15 dage efter, at resultatet af konkurrencen foreligger.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.