Gule plader eller papegøjeplader

Gule plader eller papegøjeplader

Antallet af varebiler på papegøjeplader stiger. Alene i de sidste 3 år er der ifølge oplysninger fra SKAT indregistreret henholdsvis 30.928 (2013), 29.120 (2014) og 30.050 (2015) varebiler på papegøjeplader eller i alt 90.098 stk.

Forskellen mellem gule plader og papegøjeplader
I princippet må biler på gule plader ikke anvendes til privat kørsel. Det må biler på papegøjeplader gerne. Derfor skal der for biler på papegøjeplader betales en særlig privatbenyttelsesafgift, ligesom momsreglerne er anderledes for disse biler.

Den årlige privatbenyttelsesafgift udgør 5.040 kr. for varebiler med en totalvægt op til og med 3.000 kg. Hvis totalvægten ligger i intervallet 3.001 – 4.000 kg, udgør afgiften 15.000 kr. årligt. Der gælder særlige regler for biler indregistreret før 26. april 2007.

Momsmæssigt gælder der følgende for biler på papegøjeplader:

  • For biler med en totalvægt til og med 3.000 kg kan ingen del af købsmomsen fratrækkes. Til gengæld er der almindeligvis fuldt fradrag for momsen af de løbende driftsudgifter. Er bilen leaset, kan 1/3 af momsen af leasingydelsen normalt fratrækkes.
  • For biler med en totalvægt i intervallet 3.001 – 4.000 kg er der delvist fradrag for såvel købsmomsen som for momsen af de løbende driftsudgifter. Fradraget fastsættes efter et skøn, der kan være baseret på forholdet mellem private og erhvervsmæssige kilometer.

For biler på rent gule plader skal der ikke betales privatbenyttelsesafgift, ligesom der er fuldt fradrag for såvel købsmomsen som for momsen af de løbende driftsudgifter. Set over den normale levetid for en varebil er der således væsentlig økonomisk forskel på, om den indregistreres på gule plader eller på papegøjeplader.


Firmabilbeskatning
Privat kørsel i en bil på papegøjeplader udløser normalt firmabilbeskatning af brugeren, selvom der er betalt privatbenyttelsesafgift for bilen. Vær især opmærksom på, at kørsel mellem hjem og arbejde skattemæssigt anses for privat kørsel, med mindre kørslen er omfattet af den særlige 60 dages-regel, eller kørslen sker i en værkstedsvogn. Kørsel mellem hjem og arbejde i en varebil, der ikke er en værkstedsvogn, udløser dog ikke firmabilbeskatning, hvis kørslen er lovlig i momsmæssig henseende, jf. nedenfor.


Lovlig privat kørsel i biler på gule plader
Rent faktisk må biler på gule plader i momsmæssig henseende gerne anvendes til visse former for privat kørsel, men omfanget afhænger af bilens størrelse/indretning. Se her:

Værkstedsvogne mv.

uanset totalvægt

Øvrige varebiler –

totalvægt op til 3.000 kg

Øvrige varebiler –

totalvægt over 3.000 kg

1.

Daglig kørsel mellem hjem og arbejde.

2.

Svinkeærinder i tilknytning til kørsel mellem hjem og arbejde. Fx til dagligvarebutik eller til børneinstitution. Denne kørsel må ikke overstige 1.000 km årligt svarende til 5 km om dagen i 200 dage.

3.

Afhentning/afsætning af kolleger i tilknytning til kørsel mellem hjem og arbejde.

4.

Kørsel efter mad eller til et spisested i arbejdstiden.

 

1.

Kørsel mellem hjem og arbejde, men kun op til 25 gange pr. 12 måneder, og kun når bilen den efterfølgende dag skal anvendes til erhvervsmæssig kørsel. Bilen må IKKE bruges til svinkeærinder. Til gengæld må der gerne afhentes/afsættes kolleger på vejen.

2.

Kørsel efter mad eller til et spisested i arbejdstiden.

3.

Kørsel mellem skiftende arbejdssteder og hovedkontoret.

4.

Kørsel mellem hjem og arbejde som led i vagtordning, når bilen er udstyret med værktøj mv. Permanent vagt anerkendes ikke.

1.

Kørsel mellem skiftende arbejdssteder og hovedkontoret.


Ved værkstedsvogne (specialkøretøjer) forstås varebiler, der er indrettet med fastmonterede hylder, og som anvendes til transport af værktøj og/eller materialer mv. En varevogn med fastmonterede hylder anses dog kun for et specialkøretøj, hvis der er et arbejdsmæssigt behov for specialindretningen.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.