Drikkepenge betalt med Dankort kan give bøvl med skatten

Drikkepenge betalt med Dankort kan give bøvl med skatten

Tjenere og andre, der modtager drikkepenge i forbindelse med deres arbejde, er skattepligtige heraf. Det gælder, uanset om drikkepengene passerer arbejdsgiverens økonomi, eller om de modtages direkte fra kunden. Men det er alligevel ikke uden betydning, om drikkepengene modtages den ene eller den anden vej rundt.

Når drikkepengene modtages direkte fra kunden
Med mindre det fremgår af ansættelsesvilkårene, at drikkepenge er en del af lønnen, anses drikkepenge, der modtages direkte fra kunden, for en gave og er dermed B-indkomst. Det vil sige, at det er medarbejderen selv, der skal indberette indkomsten til SKAT. Og nok så vigtigt, så skal der ikke betales arbejdsmarkedsbidrag af denne.

Det sidste har vi fået bekræftet hos SKAT, som i et mailsvar oplyser: ”Det er SKATs opfattelse, at et beløb en kunde betaler i drikkepenge direkte til en ansat uden at være forpligtet til det, som et udslag af gavmildhed, som udgangspunkt ikke kan anses for et ”vederlag”, hvorfor sådanne drikkepenge ikke er arbejdsmarkedsbidragspligtige”.

Hvis personalet har en aftale om at dele de indkomne drikkepenge imellem sig, skal kunderne formelt set oplyses herom. Ellers er de bedst indtjenende medarbejdere skattepligtige af summen af de beløb, som de modtager fra kunderne, og ikke kun den del, som de modtager fra fælleskassen. Det fremgår af SKATs juridiske vejledning.

Når drikkepengene går via arbejdsgiveren
Hvis drikkepengene i første omgang afleveres til arbejdsgiveren, skal de indtægtsføres i dennes regnskab. Det gælder også, selvom pengene efterfølgende udbetales til medarbejderne igen. Drikkepengene får i så fald karakter af et løntillæg, og arbejdsgiveren skal indeholde kildeskat og arbejdsmarkedsbidrag ved udbetalingen.

Når der betales med Dankort
SKAT anfører meget bombastisk i sin juridiske vejledning, at i de tilfælde, hvor kunden betaler med Dankort, anses drikkepengene for at have passeret arbejdsgiverens økonomi, og kan derfor ikke udbetales til medarbejderne uden indeholdelse af skat.

Vi har spurgt SKAT, om dette også gælder, hvis kundens merbetaling (drikkepengene) med det samme tages op fra kassen og lægges i det krus eller lignende, hvor de kontante drikkepenge lægges. SKAT har hertil svaret, at det må bero på en konkret vurdering, men at de er enige i, at der godt kan forekomme situationer, hvor pengene kan anses for betalt direkte til medarbejderen, selvom kunden har betalt med Dankort.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.