Crowdfunding og moms

Crowdfunding og moms

Crowdfunding findes i mange variationer og defineres almindeligvis som en måde, hvorpå virksomheder mv. – typisk iværksættere – forsøger at indsamle store og små økonomiske bidrag fra en større gruppe af bidragydere.

I nogle tilfælde er bidragene ikke andet og mere end en påskønnelse af iværksætterens indsats og har dermed karakter af en gave. I andre tilfælde er crowdfundingmidlerne et lån – ofte rentefrit – som skal tilbagebetales, hvis og når iværksætteren er kommet godt i gang. Der findes også tilfælde, hvor der udstedes aktier eller anparter for pengene, som dermed får karakter af kapitalindskud.

Og endelig findes der tilfælde, hvor bidragyderne stilles i udsigt, at de for deres donationer vil modtage varer eller ydelser fra iværksætteren på et senere tidspunkt. Dette rejser ofte spørgsmål om de momsmæssige konsekvenser af aftalen.

3 muligheder
Hvis der er tale om en donation, hvor bidragyderen som modydelse får lovning på rabat ved et senere køb, skal der ikke afregnes moms af donationen. Den anses for en gave, fordi det jo ikke er givet, at bidragyderen vil udnytte sin mulighed for at købe med rabat. Udnyttes muligheden, anses dette for et almindeligt salg, og der skal beregnes moms af nettosalgsprisen. Altså af salgsprisen efter fradrag af den lovede rabat.

Donationen anses også for en gave – og dermed momsfri – hvis iværksætteren i stedet for rabat giver bidragyderen en gave i form af en vare eller ydelse af beskeden værdi som modydelse, men i sådanne tilfælde skal iværksætteren dog betale såkaldt udtagningsmoms af værdien af gaven.

Hvis bidragyderen derimod på forhånd er garanteret, at han eller hun på et senere tidspunkt vil modtage varer eller ydelser til en værdi, der nogenlunde svarer til bidraget, anses dette som en forudbetaling. Det betyder, at iværksætteren skal afregne moms af donationen allerede for den periode, hvor bidraget indbetales.

Crowdfunding og skat
Også skattemæssigt kan crowdfunding give udfordringer. Se eventuelt i denne forbindelse vores artikel herom i Depechen 2014, nr. 16.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.