Bøder til arbejdsgivere for manglende eIndkomst-indberetning

Bøder til arbejdsgivere for manglende eIndkomst-indberetning

SKAT har stort fokus på, om arbejdsgivere foretager korrekte og fyldestgørende indberetninger til eIndkomstregistret. En indberetningspligt som i årenes løb er vokset betydeligt, og som betyder, at den af SKAT udgivne vejledning nu efterhånden fylder ganske mange sider.

Indberetning af arbejdssteder
I en artikel i Depechen 2015, nr. 22, omtalte vi de særlige udfordringer omkring udfyldelse af felt 11, som – hvis der ikke sættes kryds heri – betyder, at SKAT automatisk beregner et befordringsfradrag for den pågældende medarbejder, uanset at denne måske ikke er berettiget til dette eller kun er berettiget til et mindre fradrag.

Indberetning af personalegoder
Og i en artikel i Depechen 2015, nr. 26, omtalte vi en byretsdom om en arbejdsgivers indberetningspligt dels i forhold til en firmaudflugt i form af en 4-dages skitur og dels omkring en kantineordning, hvor medarbejdernes egenbetaling ikke var høj nok til at fritage dem for beskatning.

Dommen fastslog, at arbejdsgiverens indberetningspligt omfatter alle tilfælde, hvor beskatning kan komme på tale og derfor principielt forudsætter kendskab til praksis for, hvornår dette er tilfældet.

Bøder ved manglende indberetning
Manglende rettidig indberetning til eIndkomstregistret kan straffes med bøde. Reglerne blev skærpet betragteligt i 2012, sådan at bødeniveauet nu er 5.000 kr. – 80.000 kr. og i øvrigt afhænger af antallet af ansatte.

SKAT oplyser, at der foreløbig er afsluttet ni prøvesager ved domstolene. I en af sagerne blev virksomheden frifundet på grund af nye oplysninger. De øvrige otte sager er afsluttet med bøder. I syv tilfælde i niveauet mellem 5.000 kr. og 10.000 kr. i overensstemmelse med påstanden. Der var altså tale om virksomheder med mellem 1 og 19 ansatte. I et tilfælde blev bøden fastsat til 3.000 kr. på grund af særlige omstændigheder.

Alle prøvesagerne handlede om urigtig eller manglende indberetning af løn til ansatte og manglende indberetning af antal arbejdstimer. Der var endvidere tale om gentagelsestilfælde. Alle de berørte virksomheder havde således tidligere modtaget vejledning om indberetningsreglerne, herunder oplysning om konsekvenserne ved ikke at overholde disse. SKAT giver således normalt ikke bøder i førstegangstilfælde.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.