Teambuilding med skattesmæk

Teambuilding med skattesmæk

Den konkrete sag handlede om en arbejdsgiver, der – for at styrke og udvikle sammenholdet blandt medarbejderne i en af sine afdelinger – tilbød at betale for en teambuilding-aktivitet i form af et cykelløb, hvis mere end halvdelen af de over 100 medarbejdere i afdelingen tilmeldte sig.

De medarbejdere, der tilmeldte sig, forpligtede sig til at deltage i fællestræning et par gange om ugen efter arbejdstid og skulle også træne individuelt. Herudover blev de opkrævet en egenbetaling på 4.000 kr.

Arbejdsgiveren betalte ikke kun for deltagernes cykler til en værdi af 10.000 kr. pr. stk., men også for cykeltøj og udstyr til en værdi af 2.500 kr. for hver samt for ophold og forplejning i de 3 dage, hvor løbet blev afviklet, hvilket kostede ca. 4.375 kr. pr. deltager.

Arbejdsgiveren var indforstået med, at det kunne udløse beskatning hos medarbejderne, at de kunne købe cyklen til under markedsprisen, men mente, at selve turen såvel som det udleverede cykeltøj mv. havde karakter af personalepleje, og burde kunne sidestilles med deltagelse i en firmaudflugt, og derfor var skattefrit for medarbejderne.

Heri var Skatterådet imidlertid ikke enig. Efter rådets opfattelse var der tale om en aktivitet, der både i varighed og i pris lå væsentligt over, hvad der er sædvanligt, når der er tale om firmafester og firmaudflugter. Medarbejderne var derfor skattepligtige af et beløb svarende til arbejdsgiverens faktiske udgifter.

Skatterådet oplyste samtidig, at i det omfang arbejdsgiveren tilbød at betale medarbejdernes merskat, ville også dette beløb være skattepligtigt. For at holde medarbejderne skadesløse skulle arbejdsgiveren således betale op mod det dobbelte.

Kommentar
Der afvikles et utal af teambuilding-aktiviteter hver eneste dag. Formålet er altid det samme – nemlig at forbedre samarbejdet mellem deltagerne – men indholdet varierer. Nogle steder klatrer man i træer, andre tager på riverrafting, og atter andre nøjes med stilfærdige rollespil. Men ingen – hverken arrangøren eller deltagerne - skænker det en tanke, at arrangementet kan få skattemæssige konsekvenser for deltagerne.

Det er imidlertid ofte en ikke ubetydelig risiko, hvis der er tale om en aktivitet, der prismæssigt ligger ud over, hvad deltagelse i DHL-stafetten eller et en-dages cykelløb koster.

Den nye afgørelse ligger på linje med tidligere afgørelser og er derfor ikke særlig overraskende. I en afgørelse fra 2011 fastslog Skatterådet fx, at seniormedarbejdere i en kommune ville blive skattepligtige, hvis de deltog i en arbejdsgiverbetalt tur til Oslo, hvor de undervejs kunne høre forskellige foredrag om forberedelser til ”den 3. alder”. Begrundelsen var, at turen lå ud over en sædvanlig firmaskovtur.

Vores bedste råd er, at det altid bør undersøges på forhånd, om et teambuilding-arrangement kan få skattemæssige konsekvenser. De gode minder fra et godt arrangement forsvinder hurtigt, hvis der efterfølgende kommer en skatteregning.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.