Serviceaftaler giver autobranchen momsmæssige udfordringer

Serviceaftaler giver autobranchen momsmæssige udfordringer

Bilforretningers salg af serviceaftaler er stigende. En del af disse dækker ikke kun de faste servicebesøg, men også uforudsete reparationer. Er dette tilfældet, skal betalingen for serviceaftalen opdeles i to, fordi der i så fald ikke skal betales moms af den del, der kan henføres til de uforudsete reparationer. Det har Skatterådet fastslået i en ny afgørelse.

Umiddelbart kan den delvise momsfritagelse lyde som en stor fordel for bilforretningerne, men der er en bagside. Fritagelsen modsvares nemlig hos næsten alle af en pligt til i stedet at betale lønsumsafgift. På samme måde som forhandlerne allerede gør det af deres provisioner fra henholdsvis forsikrings- og finansieringsselskaber. Hertil kommer, at der kun vil være delvis momsfradrag for fællesomkostninger, ligesom der skal beregnes udtagningsmoms for de reservedele, der anvendes til de momsfrie reparationer. Lidt bøvlet, vil de fleste nok mene.

Den momspligtige del af betalingen udgøres af den del, som kan henføres til de løbende servicebesøg, således som disse er beskrevet i bilens ”garanti- og eftersynshæfte”, og omfatter derfor udskiftninger og reparationer som følge af almindelig slitage.

Den momsfrie del af betalingen udgøres af den del, der kan henføres til udskiftninger og reparationer som følge af uforudsete og hændelige mekaniske svigt på bilen, og må nødvendigvis fastsættes efter et skøn. Lønsumsafgiften, der udgør 4,12 %, beregnes af den del af overskuddet og arbejdslønnen, som kan henføres til de lønsumsafgiftspligtige aktiviteter.

Vi er naturligvis til rådighed, hvis du ønsker nærmere oplysninger om den nye afgørelse, eller hjælp til hvordan betalingen for serviceaftaler kan opdeles og håndteres i praksis.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.