Arbejdsudlejeskat for udenlandske chauffører

Arbejdsudlejeskat for udenlandske chauffører

Den konkrete sag handlede om en danskbaseret international vognmandsvirksomhed, der har kørsler i det meste af Europa, og som har ca. 300 lastbiler indregistreret på danske nummerplader.

Selskabet beskæftiger ca. 700 chauffører af forskellige nationaliteter, men de er alle ansat i et udenlandsk datterselskab, hvorfra de modtager deres løn. Det danske selskab betaler således vederlag til det udenlandske datterselskab for brug af chaufførerne.

Sagen handlede om, hvorvidt selskabet skulle indeholde skat af den del af vederlaget til datterselskabet, som kunne henføres til de transporter, der foregår i Danmark. Dette havde SKAT pålagt selskabet at gøre med virkning fra den 20. september 2012.

SKAT gjorde gældende, at forholdet var omfattet af de såkaldte arbejdsudlejeregler, og at de udenlandske chauffører derfor var skattepligtige til Danmark fra første arbejdsdag. SKAT henviste blandt andet til, at der var en stor sammenhæng mellem prisen for lejen af arbejdskraften og chaufførernes løn.

Selskabet gjorde på sin side gældende, at der kun forelå arbejdsudleje, hvis brugen af chaufførerne var en integreret del af virksomhedens aktivitet. Dette var ikke tilfældet, idet koncernen siden 2004 havde været funktionsopdelt med den konsekvens, at chaufførfunktionen i sin helhed blev varetaget af det udenlandske datterselskab.

Selskabet henviste blandt andet til, at det udenlandske datterselskab i såvel arbejdsretten som i en byret var blevet anset for selvstændig arbejdsgiver overfor de udenlandske chauffører i relation til straffe- og arbejdsretlige bestemmelser.

Landsskatteretten gav imidlertid SKAT medhold. I sin afgørelse henviste retten til, at kerneområdet for den af selskabet drevne virksomhed er at udføre transportopgaver, hvorfor der nødvendigvis skal være chauffører til at køre lastbilerne. Transporterne kan ganske enkelt ikke foretages uden egne eller indlejede chauffører, som derfor – efter rettens opfattelse – må anses for at være en integreret del af det danske selskabs aktivitet. Det forhold, at dette ikke var tilfældet i andre sammenhænge, var uden betydning for den skattemæssige bedømmelse.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.