Arbejdsgiveres indberetning til eIndkomst – pas på felt 11

Arbejdsgiveres indberetning til eIndkomst – pas på felt 11

I Depechen 2015, nr. 17, omtalte vi de typer af fejl, som SKAT oftest konstaterer, når de ser nærmere på udbetalingen af løn og skattefrie godtgørelser hos arbejdsgivere, herunder ikke mindst på de oplysninger, som disse indberetter via eIndkomst.

En af fejlene består i, at der ikke ofte nok sættes kryds i felt 11. Det betyder, at SKAT automatisk beregner et fuldt befordringsfradrag for den pågældende medarbejder, selvom denne måske slet ikke er berettiget til befordringsfradrag overhovedet, eller måske kun er berettiget til fradrag for et begrænset antal dage.

I den af SKAT udarbejdede vejledning om felt 11 er der givet følgende eksempler på, hvornår arbejdsgiveren skal sætte X i feltet:

1. Når virksomheden har flere adresser, og den ansatte i en lønperiode møder på flere af disse. Altså ikke har fast mødested.

2. Når den ansatte slet ikke møder på virksomhedens adresse, men hos en kunde eller lignende.

3. Når den ansatte ikke møder ind på virksomhedens adresse alle ugens fem dage, enten fordi den pågældende har en fast fridag eller arbejder hjemmefra.

4. Når den ansatte er fritstillet. Altså modtager løn i en opsigelsesperiode uden krav om at skulle møde på arbejde.

5. Når lønnede elever/lærlinge er på skole- eller praktikophold.

6. Når den ansatte har fri bil eller på anden måde transporteres mellem bopælen og arbejdsstedet for arbejdsgiverens regning.

Hvis en virksomhed sætter X i felt 11 blot én gang i løbet af et indkomstår, beregner SKAT ikke noget befordringsfradrag for den pågældende medarbejder. Det skal han eller hun i stedet selv gøre.

En virksomhed, der har glemt at sætte X i felt 11, skal ikke tilbageføre de indberetninger, hvor markeringen er glemt, men skal blot rette fejlen i en efterfølgende indberetning eller ved at foretage en indberetning for sig.

Arbejdsgivere, der foretager forkerte indberetninger til eIndkomst – ikke kun i forhold til felt 11, men også omkring løn, skattefrie godtgørelser og personalegoder – risikerer en bøde, hvis de modtager et pålæg fra SKAT og ikke følger dette.

Bøderne fastsættes ud fra antallet af ansatte og udgør følgende beløb pr. overtrædelse:

  • 1-4 ansatte = en bøde på 5.000 kr.
  • 5-19 ansatte = en bøde på 10.000 kr.
  • 20-49 ansatte = en bøde på 20.000 kr.
  • 50-99 ansatte = en bøde på 40.000 kr.
  • 100 eller flere ansatte = en bøde på 80.000 kr.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.