Virksomheders bidrag til velgørenhed

Virksomheders bidrag til velgørenhed

Skatterådet har for nylig taget stilling til de skatte- og momsmæssige konsekvenser af et konkret markedsføringstiltag, som en virksomhed ønskede at gøre. Tiltaget gik ud på, at virksomheden ville tilbyde sine kunder, at de kunne bestemme, at en mindre del af deres betaling skulle tilfalde et bestemt almenvelgørende formål. Kunden skulle altså betale det fulde fakturabeløb til virksomheden, som herefter skulle videresende en andel af dette til en velgørende organisation.

I sin afgørelse fastslog skatterådet, at donationen til de velgørende organisationer kunne fradrages fuldt ud, da disse havde en direkte og umiddelbar forbindelse til indtægten fra salget til kunderne, ligesom den lå inden for de naturlige rammer for virksomheden og ikke var af privat art. Skatterådet fastslog samtidig, at de modtagne foreninger ikke ville være skattepligtige af bidragene, og at der ikke skulle betales moms af disse.

Kommentar

Virksomheder kan ligesom privatpersoner opnå fradrag for bidrag til velgørende organisationer op til et maksimum på 14.800 kr. under forudsætning af, at de til organisationen opgiver deres CVR-nr., sådan at denne kan indberette beløbet til SKAT.

Beløbsgrænsen gælder imidlertid ikke, hvis bidraget kan anses som en reklameudgift. Mange virksomheder har således erstattet julegaven til kunderne med en donation til en velgørende organisation. Denne udgift kan fradrages som en reklameudgift, hvis virksomheden opnår en passende omtale af gaveydelsen.

Beløbsgrænsen gælder heller ikke, hvis bidraget – som i den ovenfor omtalte afgørelse - kan anses som en driftsomkostning. Det vil sige som en udgift, der er afholdt for at erhverve, sikre og/eller vedligeholde indkomsten.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.