Skattekontoen – husk indberetning før indbetaling

Skattekontoen – husk indberetning før indbetaling

Alle virksomheder fik sidste år hver deres skattekonto, hvorpå alle indbetalinger til SKAT posteres. Grundlæggende er der tale om en ganske fornuftig ordning, som gør det nemt for virksomhederne at afstemme deres mellemværende med SKAT.

Systemet med kontoen er imidlertid ganske stift. Der er således flere forhold omkring brugen af kontoen, som bør iagttages, jf. vores omtale i Depechen 2013, nr. 24.

Et særkende ved ordningen er, at der ikke bør foretages indbetalinger til kontoen, uden at virksomheden på forhånd via TastSelv har varslet indbetalingerne. Ellers returnerer SKAT pengene. Dette viser denne lille historie fra det virkelige liv.

En af vores mindre kunder foretog den 8. oktober 2014 en indbetaling på 16.803 kr. til sin skattekonto til dækning af A-skat og AM-bidrag for september måned. Først 2 dage senere, den 10. oktober 2014, indberettede virksomheden arten af indbetalingen via TastSelv.

Den 16. oktober 2014 returnerede SKAT imidlertid det indbetalte beløb, fordi virksomheden ikke på indbetalingstidspunktet havde nogen gæld til SKAT. Og den 31. oktober 2014 tilskrev SKAT strafrenter med knap 66 kr. til virksomhedens skattekonto på grund af den nu opståede gæld.

Kommentar

Isoleret set er det jo udmærket, at SKAT er hurtige til at udbetale et eventuelt positivt indestående på kontoen, men dette gælder selvsagt ikke i et tilfælde som dette, hvor indbetalingen forud for indberetningen ironisk nok alene blev foretaget for at sikre rettidig betaling. Som tak herfor må virksomheden nu betale strafrenter. Hertil kommer ulejligheden med at indbetale pengene igen.

Små virksomheder har i forvejen rigelige administrative byrder. Vi vil derfor forsøge at overbevise SKAT om, at deres system må ændres, sådan at der ikke sker tilbagebetaling i sådanne tilfælde.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.