Skattefradrag for dyre MBA-kurser

Skattefradrag for dyre MBA-kurser

Den konkrete sag handlede om en medarbejder i en konsulentvirksomhed, der ønskede at supplere sin cand.merc. uddannelse med en international MBA-uddannelse.

Medarbejderens deltagelse i studiet havde været drøftet med arbejdsgiveren allerede ved medarbejderens ansættelsessamtale tilbage i juni 2012, og arbejdsgiveren havde allerede der givet tilsagn om, at medarbejderen kunne få orlov uden løn i studieperioden, der varer stort set hele 2014.

Når det gjaldt den ikke ubetydelige studieafgift, var det mellem parterne aftalt, at denne skulle betales af arbejdsgiveren, men reelt finansieres af medarbejderen selv via en nedsættelse af dennes løn i perioden juni til december 2013, hvor hans almindelige månedsløn derfor ville blive reduceret til et mindre kontantbeløb.

Denne fremgangsmåde havde Skatterådet intet at indvende mod, idet aftalen om omlægningen af lønnen blev anset for at være civilretlig gyldig, selvom den var gældende i en periode på under 12 måneder. Du kan læse afgørelsen her.

BDO mener
Arbejdsgiverbetalt uddannelse er et skattefrit personalegode. Det er positivt bestemt i ligningsloven. Der skelnes i denne forbindelse ikke mellem grund-, videre- og efteruddannelse. Det er endvidere uden betydning, om medarbejderen har orlov fra sit arbejde i uddannelsestiden.

Nogle kurser og skoleforløb er præget af en meget høj deltagerbetaling. Det gælder blandt andet MBA-kurser, som mange steder i udlandet nemt koster over 500.000 kr.

Ikke alle arbejdsgivere er villige til at betale uddannelsesomkostninger i den størrelsesorden. I sådanne tilfælde kan en bruttolønsfinansiering være et godt alternativ. Det svarer nemlig til, at lønmodtageren får fradrag i sin personlige indkomst for egenbetalingen og har således en skatteværdi på op til ca. 56 %.

Bruttolønsfinansiering er imidlertid ikke nogen nem disciplin. I nogle tilfælde godkender SKAT sådanne aftaler. I andre tilfælde ikke. Den foreliggende afgørelse forekommer pragmatisk, på grund af den korte periode lønnedgangen havde effekt i, men er også et eksempel på, at meget kan lade sig gøre, hvis tingene gribes rigtigt an fra starten.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.