Brugtmomsordningen

Brugtmomsordningen

For at bruge brugtmomsordningen skal varen være købt hos en privat, hos en momsfri virksomhed eller hos en virksomhed, der selv har anvendt brugtmomsordningen. Her ud over skal varen være købt med henblik på videresalg.

Virksomheden skal i forbindelse med købet sikre sig et købsbilag, som dokumenterer, at det købte er omfattet af ordningen. Ved køb fra private skal virksomheden – hvis der ikke er udstedt en faktura – udstede et afregningsbilag til sig selv på købet. Bilaget skal underskrives af sælger.

Ordningen bruges især af bilhandlere, antikvitetsforretninger, guld- og sølvsmede samt af sælgere af brugt elektronik, herunder computere, men alle brancher kan bruge reglerne, hvis den overordnede betingelse er opfyldt.

Der gælder dog en række formaliakrav, som det er vigtigt at være opmærksom på.

På fakturaen skal det positivt stå, at handlen er omfattet af brugtmomsordningen, ligesom følgende tekst skal anvendes: ”Prisen er en samlet pris inkl. moms. Køber kan ikke fratrække momsen”. Der må altså ikke fremgå et momsbeløb af fakturaen. Er der tale om en bil, skal dennes lagernummer også fremgå af fakturaen, og det er ikke tilstrækkeligt at udstede en slutseddel.

Regnskabsmæssigt er det vigtigt, at salget af brugte varer føres på en konto for sig. Der er skærpede regnskabskrav ved salg af brugte biler. Selve brugtmomsen kan beregnes efter to forskellige metoder. Dels efter en individuel metode, hvor momsen opgøres for hvert enkelt salg. Dels efter en samlemetode, hvor momsen opgøres på grundlag af det samlede salg i perioden. Det sidste vil normalt være det mest fordelagtige.

Vi ser jævnligt tilfælde, hvor SKAT tilsidesætter brugen af brugtmomsordningen, fordi formalia ikke er opfyldt. En tilsidesættelse betyder, at virksomhedens salgsmoms i stedet fastsættes til 20 % af salgsprisen. Det er en ganske hård straf, hvis der er stor afstand mellem salgsprisen og den faktiske avance, som virksomheden har haft.

Kontakt os gerne, hvis du ønsker en vurdering af, hvorvidt I opfylder kravene til brug af brugtmomsordningen i din virksomhed, og om I bruger den optimale metode.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.