Depechen nr. 9 - 2017

I denne udgave af vores nyhedsbrev om skat, moms og regnskab kan du læse om:

  • Markant stigning i de personalegoder, der indberettes til SKAT
  • Beskatning af personalelån
  • Moms ved salg af varer til virksomhedens medarbejdere
  • Gaveafgift af familielån
  • Regnskabsmæssig behandling af koncernmellemværender mv.

Hent Depechen som PDF