Depechen nr. 9 - 2016

I denne udgave af vores nyhedsbrev om skat, moms og regnskab kan du læse om: 

  • Bogføring af rejseafregninger og momsfradrag heraf
  • Skattefradrag for forudbetalte omkostninger
  • Gamle momspenge til holdingselskaber – fristen udløber snart
  • P-afgifter ved kundebesøg kan ikke dækkes skattefrit
  • 13. maj 2016 bliver skæringstidspunkt for ny praksis
  • Lovarbejdet er gået i stå
  • Gratis webinar om prisfastsættelse af virksomheder
  • Opskrivning af værdier i årsregnskabet

Hent Depechen som PDF