Depechen nr. 18 - 2015

I denne udgave af vores nyhedsbrev om skat, moms og regnskab kan du læse om: 

  • Selskaber kan søge om tilbagebetaling af acontoskat
  • Moms af gamle byggemodningsomkostninger
  • Spildevandsafgift – tilmelding til trappemodellen
  • Lidt lavere skat i 2016

Hent publikation