Depechen nr. 3 - 2013

I denne udgave af vores nyhedsbrev om skat, moms og regnskab kan du læse om: 

  • Udbetaling af negativ skat
  • Skat og personalegoder 2013
  • Aktieoptioner i holdingselskaber
  • Moms ved salg af udlejede ejerlejligheder
  • Vilkår for lån til udenlandsk datterselskab
  • Acontoskat for selskaber i 2013

Hent publikationen