Depechen nr. 16 - 2013

I denne udgave af vores nyhedsbrev om skat, moms og regnskab kan du læse om: 

  • Skattereglerne for renteswaps og valutaterminsforretninger
  • Pas på – du kan blive smittet af momspligt
  • Ikrafttrædelsestidspunktet for de nye regler om hotelmoms

Hent publikation