Tilbagebetaling af rentefrie moms- og A-skattelån

Under corona har virksomheder haft mulighed for at optage rentefrie moms- og A-skattelån – og de skal snart tilbagebetales. De første momslån skulle oprindeligt tilbagebetales 1. november 2021, men der er nu indgået en politisk aftale, som justerer enkelte tilbagebetalingsfrister.

Helt konkret betyder aftalen, at partierne er blevet enige om at udskyde tilbagebetalingsfristen for de momslån, der forfalder til betaling 1. november 2021 og den 1. februar 2022, så de nu først skal tilbagebetales den 1. april 2022. 

Lønsumsafgiftslån er ikke omfattet af fristudskydelsen, hvorfor de første lønsumsafgiftslån skal tilbagebetales 1. november 2021.

Her kan du se en oversigt over frist for tilbagebetaling for de enkelte rentefrie moms- og A-skattelån:

A-skattelån

Ansøgningsperiode Frist for tilbagebetaling
3. februar - 31. marts 2021 1. november 2022
8. marts - 8. april 2021 1. april 2022
9. april - 7. maj 2021 1. juni 2022
10. maj - 7. juni 2021 1. februar 2023
8. juni - 22. juni 2021 1. maj 2023


Momslån

Ansøgningsperiode Frist for tilbagebetaling
17. november - 18. december 2020 1. april 2022
5. maj - 16. juni  1. april 2022
17. marts - 14. april 2021 1. februar 2022
2. juni - 16. juni 2021 1. november 2022


Er der krav om, at fremtidige indberetninger til SKAT sker rettidigt?

Ja, der er krav om, at virksomheden overholder alle indberetningsfrister til SKAT. Dette omfatter både moms, A-skat og AM-bidrag, punktafgifter mm. Dette omfatter for alle indberetninger til SKAT, som efter indberetning vil fremgå med et beløb på skattekontoen.

Hvis virksomheden glemmer eller undlader at indberette en eller flere gange, efter at virksomheden har modtaget det rentefri moms- eller a-skattelån, betyder det, at virksomheden ikke længere opfylder betingelserne for det rentefrie lån. Dette gælder for alle indberetninger til SKAT, som efter indberetning vil fremgå af skattekontoen.

Når betingelserne ikke længere er opfyldt, så skal lånet straks tilbagebetales til SKAT.

 

Kan virksomheden indgå en afdragsordning med SKAT?

Ja, af den politiske aftale fremgår det, at virksomheder kan indgå en afdragsordning med SKAT på op til 24 måneder mod de normale maksimale 12 måneder. Ved indgåelse af afdragsordninger, skal virksomheden betale 0,7 % i rente pr. måned.

 

Hvor findes der et overblik over virksomhedens egne tilbagebetalingsfrister?

På virksomhedens skattekonto kan du finde et samlet overblik over virksomhedens egne tilbagebetalingsfrister på de rentefrie moms- og a-skattelån, som virksomheden måtte have optaget i 2020 og 2021.

Af skattekontoen vil lånene fremgå som ”Lån – Hjælpepakke – Retur” med angivelse af beløb og fristen for tilbagebetaling.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.