Der er netop vedtaget nye rentefrie momslån

Det er netop vedtaget, at små og mellemstore virksomheder vil få mulighed for rentefrit at låne et beløb svarende til den moms, som skal indberettes og afregnes 1. marts 2021.

For en virksomhed, der afregner moms halvårligt, betyder det, at virksomheden vil kunne låne et beløb, som svarer til den samlede moms for:

  • Momstilsvar for 1. halvår 2020
  • Momstilsvar for 2. halvår 2020

For en virksomhed, der afregner moms kvartalsvist, betyder det, at virksomheden vil kunne låne et beløb, som svarer til den samlede moms for:

  • Momstilsvar for 3. kvartal 2020
  • Momstilsvar for 4. kvartal 2020

 

Skal jeg indberette momsen til tiden?

Ja, da det er en forudsætning for, at momsen er indberettet korrekt og til fristen den 1. marts 2021 for at virksomheden kan komme i betragtning til kunne opnå momslån. Hvis momsen ikke indberettes til tiden, så vil virksomheden ikke kunne komme i betragtning til et momslån.

 

Skal jeg indbetale momsen til tiden?

Det er ikke et krav, at momsen indbetales rettidigt for at komme i betragtning til momslån. Virksomheden skal dog være opmærksom på:

  • at det kan være muligt at få et lån alligevel. Den manglende betaling vil blive konverteret til et rentefrit lån, men lånet vil gå til at dække det skyldige beløb - og derfor bliver lånet ikke udbetalt.
  • at der løber renter på betalingen, frem til et evt. lån bevilges.
  • at der muligvis vil blive rykket for betalingen, og at der i den forbindelse bliver lagt et rykkergebyr på.
  • at et evt. lån ikke kommer til at omfatte disse renter og gebyrer. Renter og gebyrer skal virksomheden derfor selv betale, for ellers vil disse overgå til inddrivelse.
  • at det ikke er alle virksomheder, der kan blive godkendt til et lån (fx virksomheder under konkurs, rekonstruktion, likvidation eller tvangsopløsning).

 

Hvor kan jeg ansøge om momslån?

Det er endnu ikke muligt at ansøge om momslån. Det forventes at der bliver åbnet for ansøgninger medio marts 2021.

Ansøgning vil, når der åbnes, foregå på virk.dk. Du kan læse mere om rentefrie momslån på SKATs hjemmeside.

 

Hvordan udbetales lånet?

Hvis din virksomhed får godkendt et lån, vil lånet fremgå af virksomhedens Skattekonto. Hvis virksomheden har ubetalte krav på Skattekontoen vil lånet først gå til at dække disse krav. Derefter bliver lånet modregnet eventuel anden offentlig gæld, der er under inddrivelse (hvis virksomheden skylder det offentlige penge). Hvis der derefter er penge tilbage, udbetales resten af lånet til virksomhedens NemKonto.

For at få pengene udbetalt, kræver det dog, at du sætter virksomhedens udbetalingsgrænse på Skattekontoen så lavt, at de resterende penge automatisk kan blive udbetalt til virksomhedens NemKonto. Udbetalingsgrænsen skal manuelt tilpasses på TastSelv.

 

Hvornår skal lånet tilbagebetales?

Lånet skal tilbagebetales senest 1. februar 2022.

Det netop vedtagne lovforslag indeholder også yderligere ændringer til betalingsfrister for A-skat og AM-bidrag samt yderligere muligheder for optagelse af rentefri A-skattelån mm. Vi udgiver en særskilt nyhed herom.  


Har du spørgsmål til de nye rentefrie momslån, til hjælpepakkerne eller andet?

Kontakt os

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.