Lønkompensation kan nu søges frem til 12. april 2021

Erhvervsstyrelsen har åbnet for, at virksomheder kan søge om lønkompensation for hjemsendte medarbejdere i perioden 9. december 2020 til 12. april 2021.
 

Hvem kan søge om kompensation?

Det kan alle private virksomheder. Det er uden betydning, om der er tale om en personligt ejet virksomhed eller om en virksomhed, der drives i selskabsform (IVS, ApS, A/S).

Der kan søges om lønkompensation for alle medarbejdere dog ikke:

  • Medarbejdere på anden offentlig støtte (undtagen fleksjobbere) 
  • Allerede afskedigede medarbejdere 
  • Administrerende direktør 
  • Virksomhedsejer, der ejer 25 % eller mere af virksomheden.  

Da vi i foråret første gang kunne søge lønkompensation, skulle der søges for det samlede CVR-nummer. I den genåbnede ordning, kan virksomheden vælge at ansøge pr. P-enhed. P-enheden skal være registreret i CVR-registret.

Virksomheder med base i skattely i henhold til EU’s retningslinjer kan ikke modtage kompensation, i det omfang det er muligt at afskære dem efter EU-retten og eventuelle andre internationale forpligtelser.

 

Hvad er betingelserne for hjælpepakken?

  • At virksomhederne hjemsender medarbejdere i stedet for at fyre dem, og at de hjemsendte i gennemsnit udgør mindst 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte. Dette kan opgøres pr. P-enhed, hvis der alene søges for en afdeling.
  • Ordningen gælder også for helt små virksomheder. En virksomhed med to ansatte, der som følge af Covid-19 hjemsender den ene, kan søge om lønkompensation for denne.
  • Det er uden betydning, om der er tale om fuldtidsbeskæftigede eller deltidsbeskæftigede. En virksomhed med fem fuldtidsansatte og fem deltidsansatte kan således søge om kompensation, hvis tre af de ansatte som resultat af Covid-19 sendes hjem, uanset om de hjemsendte er fuldtids- eller deltidsansatte.
  • De ansatte må ikke arbejde i den periode, hvor de er hjemsendte. Forbuddet mod at arbejde gælder dog ikke for elever og lærlinge. Der kan altså søges om lønkompensation for dem, selvom de fortsætter med at arbejde. Elever og lærlinge tæller også med i forhold til kravet om, at mindst 30 % skal sendes hjem.
  • Betingelsen om, at der ikke må afskediges medarbejdere, betyder, at der ikke kan vælges en kombination, hvor nogle medarbejdere afskediges, mens andre hjemsendes med fuld løn som følge af Covid-19. 
  • De hjemsendte medarbejdere i perioden 9. december til 12. april 2021 skal afvikle allerede planlagt ferie.

 

Hvor stor kompensation sikrer hjælpepakken?

Der kan søges om kompensation for 75 % af hjemsendte funktionærers løn og for 90 % af øvrige hjemsendtes løn.  For både funktionærer, ikke-funktionærer og lærlinge/elever gælder et loft på 30.000 kr. om måneden pr. fuldtidsansat. 

Ansatte behøver ikke at være fuldtidsansat for at få kompensation. Hvis din ansatte arbejder mindre end fuldtid (37 timer/ugen), vil grænsen blive sat ned forholdsmæssigt. Grænsen for en deltidsansat på 20 timer vil således være ca. 16.000 kr. 

 

Hvor søger jeg om lønkompensation?

Ansøgning om lønkompensation sker på virk.dk, hvor du også kan finde vejledning til ansøgningen trin for trin samt yderligere vejledning til lønkompensationsordningen.

Den generelle lønkompensationsordning for alle virksomheder i perioden 9. december 2020 til 12. april 2021 søges her på virk.dk. Ansøgningsfristen er 24. maj 2021.

 

Vi kan hjælpe dig

I BDO kender vi reglerne, der gælder for Covid-19 og hjælpepakkerne. Vi kan derfor ikke kun svare på spørgsmål, men også hjælpe med udfyldelse af ansøgningsskemaet og med indsendelse af den nødvendige dokumentation, når dette skal ske.


Kontakt os

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.