Kompensationsordning for selvstændige: Der lempes for kravene

Selvstændige kan opnå kompensation for tabt omsætning, hvis virksomheden opfylder de objektive kriterier for hjælpepakken for omsætningstab for selvstændige, som f.eks. omsætningstab på minimum 30% grundet Covid-19. Udgangspunktet er, at den selvstændige kan opnå en kompensation på 23.000 kr. pr. måned.

Det har siden 9. december 2020 været muligt for selvstændige at opnå et forhøjet kompensationsbeløb på 30.000 kr. for virksomheder uden ansatte eller 33.000 kr. for virksomheder med minimum én fuldtidsansat målt i årsværk. Kravet for at opnå det forhøjede kompensationsbeløb var oprindeligt, at virksomhedsejeren maksimalt må trække 23.000 kr. ud af virksomheden i februar 2021, hvis virksomheden skulle opnå det forhøjede kompensationsbeløb.

Det har for mange selvstændige været svært at leve op til kravet om maksimale udtræk, da reglerne oprindeligt først blev meldt ud ultimo februar 2021.

Pr. 1. juni er kravet lempet.
 

Lempede krav vedrørende udtræk

Det er blevet besluttet at lempe på kravet om maksimale udtræk til virksomhedsejeren, så der ikke længere alene måles på udtræk i februar 2021. Det betyder, at virksomheden kan opnå forhøjet kompensationsbeløb, hvis virksomhedsejeren maksimalt har trukket 23.000 kr. ud af virksomheden i enten februar eller marts måned 2021.

Har virksomhedsejeren f.eks. trukket mere end 23.000 kr. ud til sig selv i februar, men mindre end 23.000 kr. i marts, kan virksomheden søge om det forhøjede kompensationsbeløb på baggrund af marts måneds udtræk, og dermed få den forhøjede kompensation for hele perioden fra 9. december 2020 til 28. februar 2021.
 

Hvad gør du, hvis du allerede har ansøgt om kompensation for perioden?

Har du allerede søgt kompensation i ordningen, men kan se, at virksomheden nu er berettiget til at søge om det forhøjede kompensationsbeløb, kan du enten søge igen som tillæg eller sende en helt ny grundansøgning ind.
 

Kan jeg vente med at søge om det forhøjede beløb indtil slutafregningen?

Vi forventer ikke, at der kan reguleres for ovenstående ændring i forbindelse med slutafregningen, og derfor opfordrer vi alle, der er berettiget til den forhøjede kompensation, efter de nye lempelser, til at søge igen inden ansøgningsfristen.

Ansøgningsfristen er rykket til den 31. juli 2021.

Du kan finde Erhvervsstyrelsens ansøgningssystem via dette link.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.