Hjælpepakkerne fortsætter

Nye restriktioner trådte i kraft fra den 19. december 2021 for dele af erhvervs- og kulturlivet. Der er etableret en decemberpulje og der kommer en pulje for kasserede letfordærvelige varer. Til forskel fra tidligere kan man også frivilligt vælge nedlukning som følge af restriktioner.


Decemberpulje

Der etableres en decemberpulje, hvor virksomheder kan søge om kompensation for op til 150.000 kroner for sæsonbetonede omkostninger og op til 250.000 kroner for sæsonbetonede letfordærvelige fødevarer.

Puljen er målrettet sæsonbetonede omkostninger, herunder julepynt med videre og anden udsmykning, som virksomhederne kan dokumentere som sæsonbetonede omkostninger, der ikke kan genanvendes ved næste sæson.
 

Pulje for kasserede letfordærvelige varer

Den nyetablerede pulje udvides således, at den også dækker dagene frem til og med weekenden den 17. - 19. december 2021. Puljen er målrettet de virksomheder og leverandører, der på grund af nye restriktioner brænder inde med letfordærvelige varer i weekenden. 

Puljen for kasserede varer omfatter virksomheder registreret i CVR senest den 7. december 2021, som er leverandører til aflyste julefrokoster, private fester og sociale begivenheder mv. for mere end 50 deltagere, som skulle være afholdt den 17., 18. og/eller 19. december 2021 uden for private hjem, eksempelvis i restauranter, festlokaler og lignende.

Den enkelte virksomhed kan maksimalt modtage et kompensationsbeløb på 40.000 kroner for kasserede varer.
 

Frivillig lukning af virksomheder grundet restriktioner

Virksomheder, der fortsat har mulighed for at drive forretning, men som bliver ramt af begrænsninger på dele af deres åbningstid, mulighed for salg af alkohol eller arealkrav, kan vælge frivilligt at lukke ned.

Når nedlukningen skyldes begrænsninger som følge af corona-restriktioner, kan disse virksomheder søge om at få dækket på til 90 procent af virksomhedens faste omkostninger og omsætningstab for selvstændige (op til loftet) samt benytte lønkompensationsordningen for hjemsendte medarbejdere.
 

Nye kompensationsperioder

Virksomheder, der først bliver hårdt ramt fra de tidspunkter, hvor de nye restriktioner træder i kraft, får mulighed for at søge om kompensation under de generelle kompensationsordninger for faste omkostninger, faste omkostninger light samt selvstændig mv. fra den dag, restriktionerne træder i kraft, det vil sige enten fra og med den 10. december 2021 eller fra og med den 19. december 2021.

Virksomheder kan under særlige omstændigheder, fx hvis de er stiftet i 2020 eller 2021, anvende en alternativ referenceperiode, som fastsættes af Erhvervsstyrelsen. 


Vores anbefalinger

Der kan være mange overvejelser for den enkelte virksomhedsejer og vores anbefaling er:

  • Vurder løbende driften i virksomheden.
  • Overvej varsling af relevante medarbejdere på skrift om mulig hjemsendelse
  • Lav plan for min. 30% hjemsendelse af medarbejderne
  • Lav liste over varer og øvrige omkostninger som må kasseres som følge af nedlukning.
  • Indehavere skal være opmærksom på maksimal hævning eller løn på 23.000 kr., hvis øget kompensationsloft anvendes (33.000 kr.)
  • Sikre den rette dokumentation til brug for ansøgningen.

 

Der kan ikke søges på ordningerne endnu, men når de åbner, kan der søges på virk.dk.

Se aftalen på Erhvervsministeriets hjemmeside her. 

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.