Fik din virksomhed modregnet underskud i ansøgning om faste omkostninger for foråret 2020?

Havde din virksomhed underskud i 2019? Og er virksomheden på baggrund af Coronarestriktionerne ”lukket ved påbud” under den nuværende nationale nedlukning uden at have omsætning i lukkeperioden? Så kan nedenstående være relevant for dig.
 

Modregning af underskud kan undgås ved omsætning i lukkeperioden

Din virksomhed kan måske opnå højere kompensation ved at have en mindre omsætning i lukkeperioden set i forhold til ikke at have omsætning, når der skal søges kompensation for faste omkostninger for en periode, der starter 9. december 2020 eller senere.

 

Ingen omsætning i lukkeperioden

Hvis din virksomhed er tvangslukket under den nuværende nationale nedlukning og ikke har haft omsætning i lukkeperioden, så gælder det nemlig, at der skal ske modregning af underskud fra 2019 i kompensationsbeløbet. Dette på samme måde, som det var tilfældet ved ansøgning om kompensation for faste omkostninger for perioden i foråret 2020. Det betyder, at din virksomhed har en kompensationsprocent på 100 %, men får modregnet det historiske underskud i kompensationsbeløbet før udbetaling af kompensation.

 

Omsætning i lukkeperioden

Virksomheder, der er tvangslukket under den nuværende nationale nedlukning, men som har en omsætning i lukkeperioden, skal ikke modregne et evt. underskud fra 2019 før udbetaling af kompensationsbeløbet. Virksomheder, der har omsætning i lukkeperioden, kan dog til gengæld maksimalt opnå en kompensationsprocent på 90 %, og der vil således i stedet være et loft over det samlede kompensationsbeløb frem til 31. december 2021.

Årsagen til ovennævnte forskel for virksomheder med hhv. ingen eller en lille omsætning skal findes i, at ansøgning i de to tilfælde bliver behandlet efter forskellige EU-statsstøtteregler, der indeholder forskellige betingelser.

 

Kan det betale sig for mig at have omsætning i nedlukningsperioden?

Hvis din virksomhed fik modregnet underskud i ansøgningen om faste omkostninger i foråret 2020, er det værd at se på, om din virksomhed kan opnå en højere kompensation ved at have en omsætning i lukkeperioden. Det er tilstrækkeligt med 1 kr. i omsætning i den periode, hvor virksomheden er ”lukket ved påbud”.

Nedenstående eksempel viser forskellen på kompensationsbeløbet for en virksomhed, der har oplevet en omsætningsnedgang på 80 % eller derover, og som har haft underskud i 2019.

Kompensationsbeløb

Hvorvidt, der kan opnås en højere kompensation ved at have omsætning, afhænger af flere parametre, men har din virksomhed haft et væsentligt underskud i 2019, er det værd at overveje at skabe en omsætning i den periode, hvor virksomheden er ”lukket ved påbud”.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.