Du kan nu ansøge om rentefrit A-skattelån for A-skat og AM-bidrag betalt i maj 2021

Små, mellemstore virksomheder og store virksomheder kan igen ansøge om et rentefrit A-skattelån.

Små- og mellemstore virksomheder kan søge om et lån svarende til A-skat og AM-bidrag for oktober 2020, som havde betalingsfrist 31. maj 2021. Store virksomheder kan søge om et lån svarende til A-skat og AM-bidrag for oktober 2020, som havde betalingsfrist 17. maj 2021.

Ansøgningsperioden løber fra 8. juni til 22. juni 2021.
 

Hvem kan søge om lån?

For at kunne ansøge lån, skal virksomheden opfylde nedenstående kriterier:

 • Virksomheden har indberettet A-skat og AM-bidrag rettidigt for afregningsperioderne marts 2021 (små- og mellemstore virksomheder) eller april 2021 (store virksomheder).
 • Virksomheden er ikke under konkursbehandling, rekonstruktionsbehandling, likvidation eller tvangsopløsning.
 • Virksomheden har ikke stillet sikkerhed eller er blevet pålagt at stille sikkerhed efter opkrævningslovens § 11. Læs mere i Den Juridiske Vejledning.
 • Virksomheden har ikke en eller flere foreløbige fastsættelser, som ikke er erstattet af en indberetning.
 • Virksomheden har ikke en fysisk eller juridisk person, som inden for de sidste 10 år er dømt for skatte- og afgiftssvig, og som:
  • ejer virksomheden
  • reelt driver virksomheden
  • er medlem af virksomhedens bestyrelse eller direktion
  • er filialbestyrer i virksomheden
 • Virksomheden har ikke skiftet 50 % eller mere ud af ejerkredsen i perioden fra og med den 17. december 2020 til og med dagen for anmodningen om lån. Du kan dog godt ansøge, hvis du kan vedlægge en revisorerklæring om ejerskiftet.
 • Virksomheden er ikke en offentlig institution.
 • Virksomheden har et aktivt CVR- eller SE-nummer.

Virksomheden skal overholde ovenstående kriterier i hele låneperioden.

Virksomheder, som har gæld til det offentlige, kan godt ansøge om lån. I så fald udbetales lånet ikke, men bruges i stedet til at dække virksomhedens gæld helt eller delvist.

Vær opmærksom på, at virksomheden ikke må have foreløbige fastsættelser vedrørende manglende indberetninger for tidligere indberetningsperioder for moms, A-skat og AM-bidrag, punktafgifter mm. Inden virksomheden ansøger om lån, skal eventuelle foreløbige fastansættelser erstattes med korrekte indberetninger.
 

Er der krav om, at fremtidige indberetninger til SKAT sker rettidigt?

Ja, der er krav om, at virksomheden overholder alle indberetningsfrister til SKAT. Dette omfatter både moms, A-skat og AM-bidrag, punktafgifter mm. Dette omfatter for alle indberetninger til SKAT, som efter indberetning vil fremgå med et beløb på skattekontoen.

Hvis virksomheden glemmer eller undlader at indberette en eller flere gange, efter virksomheden har modtaget det rentefri lån, betyder det, at virksomheden ikke længere opfylder betingelserne for det rentefrie lån. Dette gælder for alle indberetninger til SKAT, som efter indberetning vil fremgå af skattekontoen.

Når betingelserne ikke længere er opfyldt, så skal lånet straks tilbagebetales til SKAT.
 

Hvor ansøges der om lånet?

Ansøgning om det rentefrie lån svarende til A-skat og AM-bidrag kan søges på virk.dk.

Udbetaling af lånet sker til virksomhedens NemKonto. Hvis virksomheden har gæld til det offentlige vil lånet dog dække denne gæld før udbetaling af et evt. overskydende beløb.

Hvis virksomheden har gjort brug af at hæve udbetalingsgrænsen på skattekontoen, så skal virksomheden være opmærksom på, at det rentefrie momslån først udbetales til skattekontoen. Udbetaling til NemKontoen kræver, at udbetalingsgrænsen på skattekontoen nedsættes igen.
 

Tilbagebetaling af lånet

Lånet skal tilbagebetales senest 1. maj 2023.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.