Der er åbnet for ansøgning om rentefrie momslån

Der er nu åbnet for, at små- og mellemstore virksomheder kan søge om et rentefrit momslån. Denne gang er der tale om, at virksomhederne kan låne et beløb svarende til den samlede moms, som havde indberetningsfrist 1. marts 2021.

For en virksomhed, der afregner moms halvårligt, betyder det, at virksomheden vil kunne låne et beløb, som svarer til den samlede moms for:

 • Momstilsvar for 1. halvår 2020
 • Momstilsvar for 2. halvår 2020

For en virksomhed, der afregner moms kvartalsvist, betyder det, at virksomheden vil kunne låne et beløb, som svarer til den samlede moms for:

 • Momstilsvar for 3. kvartal 2020
 • Momstilsvar for 4. kvartal 2020

Ansøgningsperioden løber fra 17. marts til 14. april 2021. Virksomheden kan, som udgangspunkt, forvente svar på ansøgningen indenfor 12 bankdage.

 

Hvem kan søge om lån?

For at kunne ansøge lån, skal virksomheden opfylde nedenstående kriterier:

 • Virksomheden må ikke være en offentlig institution.
 • Virksomheden må ikke være under konkursbehandling, rekonstruktionsbehandling, likvidation eller tvangsopløsning.
 • Virksomheden må ikke have en eller flere foreløbige fastsættelser, som ikke er erstattet af en indberetning. Læs mere om, hvordan du erstatter en foreløbig fastsættelse længere nede.
 • Virksomhedne må ikke have stillet sikkerhed eller er blevet pålagt at stille sikkerhed efter opkrævningslovens § 11. Læs mere i Den juridiske vejledning.
 • Virksomheden må ikke have en fysisk eller juridisk person, som inden for de sidste 10 år er dømt for skatte- og afgiftssvig, og som:
  • ejer virksomheden
  • reelt driver virksomheden
  • er medlem af virksomhedens bestyrelse eller direktion
  • er filialbestyrer i virksomheden.
 • Virksomheden må ikke have skiftet 50 % eller mere ud af ejerkredsen i perioden fra og med den 29. januar 2021 til og med dagen for anmodning om lån. Du kan dog godt ansøge, hvis du kan vedlægge en revisorerklæring om ejerskiftet.
 • Virksomheden må ikke være en finansiel virksomhed eller kreditinstitut efter § 5, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om finansiel virksomhed.

Virksomheden skal overholde ovenstående kriterier i hele låneperioden.

Virksomheder, som har gæld til det offentlige, kan godt ansøge om lån. I så fald udbetales lånet ikke, men bruges i stedet til at dække virksomhedens gæld helt eller delvist.

Vær opmærksom på, at virksomheden ikke må have foreløbige fastsættelser vedrørende manglende indberetninger for tidligere indberetningsperioder for moms, A-skat og AM-bidrag, punktafgifter mm. Inden virksomheden ansøger om lån, skal eventuelle foreløbige fastansættelser erstattes med korrekte indberetninger.

 

Er der krav om, at fremtidige indberetninger til SKAT sker rettidigt?

Ja, der er krav om, at virksomheden overholder alle indberetningsfrister til SKAT. Dette omfatter både moms, A-skat og AM-bidrag, punktafgifter mm. Dette omfatter for alle indberetninger til SKAT, som efter indberetning vil fremgå med et beløb på skattekontoen.

Hvis virksomheden glemmer eller undlader at indberette en eller flere gange, efter at virksomheden har modtaget det rentefri momslån, betyder det, at virksomheden ikke længere opfylder betingelserne for det rentefrie lån. Dette gælder for alle indberetninger til SKAT, som efter indberetning vil fremgå af skattekontoen.

Når betingelserne ikke længere er opfyldt, så skal lånet straks tilbagebetales til SKAT.

 

Hvor ansøges der om lånet?

Ansøgning om det rentefrit momslån kan søges på virk.dk.

Udbetaling af lånet sker til virksomhedens nemkonto. Hvis virksomheden har gæld til det offentlige vil lånet dog dække denne gæld før udbetaling af et evt. overskydende beløb.

Hvis virksomheden har gjort brug af at hæve udbetalingsgrænsen på skattekontoen, så skal virksomheden være opmærksom på, at det rentefrie momslån først udbetales til skattekontoen. Udbetaling til nemkontoen kræver, at udbetalingsgrænsen på skattekontoen nedsættes igen.

 

Tilbagebetaling af lånet

Lånet skal tilbagebetales senest 1. februar 2022.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.