De generelle hjælpepakker er genindført

Nedenstående nyhed er opdateret med informationer fra bekendtgørelser offentliggjort senest 25. januar 2021.

En stor del af landet er nu underlagt yderligere restriktioner, og det medfører, at der er indgået en politisk aftale om genåbning af de generelle hjælpepakker fra foråret for alle virksomheder i Danmark. Det gælder, at kompensationsordningerne løber fra og med 9. december 2020 til 7. februar 2021 og vil blive forlænget, hvis restriktioner om nedlukning forlænges.
 

Lønkompensation

Den generelle lønkompensationsordning fra foråret genindføres i hele landet, samtidig med at ordningen for virksomheder, som har forbud mod at holde åbent, også fortsat gælder. Kompensationen vil udgøre 75 % af lønudgiften til hjemsendte ansatte på funktionærvilkår og 90 % af lønnen til hjemsendte ikke-funktionærer. I begge tilfælde vil der være et loft på 30.000 kr. om måneden pr. fuldtidsansat.

De vejledninger og fortolkninger, som gjorde sig gældende i den oprindelige ordning, gør sig i stort omfang også gældende for denne kompensationsperiode. På nuværende tidspunkt er det vigtigt at holde styr på hvilke dage de enkelte medarbejdere er hjemsendt og hvilke dage medarbejderne er genindkaldt på arbejde.

Den generelle lønkompensationsordning vil gælde frem til restriktionerne ophører og yderligere 7 dage, som på nuværende tidspunkt er 14. februar 2021. For tvangslukkede virksomheder gælder det, at lønkompensationsordningen kan anvendes, så længe virksomheden er tvangslukket.

Kompensationen skal søges på virk.dk.

 

Faste omkostninger samt omsætningstab for selvstændige

De generelle kompensationsordninger for faste omkostninger og for omsætningstab for selvstændige fra foråret genindføres i hele landet. Det betyder, at der igen bliver åbnet bredt op for kompensationsordningen for faste omkostninger og kompensationsordningen til selvstændige mv. Kravet for at få del i ordningerne er en omsætningsnedgang på mindst 30 pct.

De vejledninger og fortolkninger, som gjorde sig gældende i de oprindelige ordninger, gør sig i stort omfang ligeledes gældende for denne kompensationsperiode.

De generelle kompensationsordninger for faste omkostninger samt omsætningstab for selvstændige vil gælde, frem til restriktionerne ophører, som på nuværende tidspunkt er 7. februar 2021. For tvangslukkede virksomheder gælder det, at kompensationsordningerne kan anvendes, så længe virksomheden er tvangslukket.

Kompensationen skal søges på virk.dk, hvor også vejledning og bekendtgørelse vil blive tilgængelig.

 

Øvrige tiltag

Der etableres nye rentefrie lån for SMV’ere. Lånet vil svare til den A-skat og AM-bidrag, som skal afregnes 18. januar 2021 og 29. januar 2021. Lånet skal tilbagebetales senest 1. november 2021.

Faste omkostninger light ændres for tvangslukkede virksomheder, så der kan opnås 100 % kompensation, dog max. 100.000 kr. pr. måned for faste og stedbundne omkostninger.

Ordningen for sæsonafhængige selvstændige genindføres for selvstændige og kunstnere i julesæsonen.

 

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Mange af hjælpepakkerne er åbne for ansøgning, mens nogle af hjælpepakkerne kun er åben for en del af kompensationsperioden. Vi står klar til at hjælpe med rådgivning og vejledning.

Det, du som virksomhedsejer kan fokusere på nu, er at få din virksomhed bedst muligt igennem endnu en nedlukning og endnu engang skabe overblik over likviditeten.


Kontakt os

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.