Skabelon til at beskrive virksomhedens bogføringsprocedurer

Den nye bogføringslov stiller krav om, at virksomheder skal udarbejde en beskrivelse af proceduren for registrering af transaktioner og for opbevaring af regnskabsmateriale.

Reglerne for udarbejdelse af denne procedurebeskrivelse er gældende for følgende erhvervsdrivende virksomheder

  • Virksomheder som er pligtig til at aflægge en årsrapport efter årsregnskabsloven (Regnskabsklasse B – D)
  • Øvrige virksomheder hvor nettoomsætningen i 2 på hinanden følgende år overstiger 300.000 kr.

Erhvervsstyrelsen har nu udgivet en skabelon til en sådan procedurebeskrivelse sammen med en vejledning hertil. Der er tale om en skabelon i Word, der dermed umiddelbar er til at downloade og arbejde i.

Det er en frivillig valgmulighed for virksomheder at anvende Erhvervsstyrelsens skabelon. Virksomheder kan også udarbejde deres egen beskrivelse, der dog som minimum skal indeholde de informationskrav, der fremgår af skabelonen.

Erhvervsstyrelsens skabelon henvender sig primært til og kan hensigtsmæssigt anvendes af virksomheder i regnskabsklasse A og B. Større virksomheder kan have behov for mere omfattende og uddybende beskrivelser end der umiddelbart gives plads til i skabelonen.

 

Krav til procedurebeskrivelsen

De overordnede krav til indholdet i procedurebeskrivelsen er, at den skal beskrive:

  • Virksomhedens procedurer for at sikre, at alle virksomhedens transaktioner løbende registreres
  • Virksomhedens procedurer for at sikre, at virksomhedens regnskabsmateriale opbevares på betryggende vis
  • Hvilke medarbejdere der er ansvarlige for disse procedurer

Kravet om beskrivelse af bogføringsprocedure erstatter det tidligere krav om beskrivelse af it-systemer til bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale.

Uanset om en virksomhed vælger at anvende skabelonen eller udarbejder procedure-beskrivelsen på anden vis, indgår beskrivelsen som en obligatorisk del af virksomhedens samlede regnskabsmateriale, som skal opbevares i henhold til bogføringsloven og vil kunne forlanges udleveret i forbindelse med en myndigheds kontrol.

 

Hvornår skal procedurebeskrivelsen være klar?

Erhvervsstyrelsen har udtalt, at virksomheder først skal efterleve kravet om en procedurebeskrivelse i det førstkommende regnskabsår (indkomstår) efter at skabelonen er offentliggjort.

Erhvervsstyrelsen har nu præciseret det ved, at virksomheder skal efterleve kravene om en procedurebeskrivelse i det førstkommende nye regnskabsår (indkomstår), som starter efter 1. oktober 2022.

Det betyder fx, at virksomheder med regnskabsår (indkomstår), der følger kalenderåret, skal efterleve kravet om procedurebeskrivelse 1. januar 2023.

Det betyder også, at virksomheder med regnskabsår der slutter 30. september 2022, først skal efterleve kravene om en procedurebeskrivelse for det regnskabsår der starter 1. oktober 2023.

 

Her finder du skabelon og vejledning

Erhvervsstyrelsens skabelon til procedurebeskrivelse og vejledningen hertil findes her

Erhvervsstyrelsens nyhed ved udsendelsen af skabelonen findes her

 

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.