Ændrede indsendelsesfrister for årsrapporter

Folketinget har den 19. maj 2022 vedtaget et lovforslag, hvorefter der sker ændringer i fristen for indsendelse af årsrapporter til Erhvervsstyrelsen.

Indsendelsesfristen i årsregnskabsloven ændres generelt fra 5 måneder efter regnskabsårets afslutning til 6 måneder efter regnskabsårets afslutning gældende for virksomheder, omfattet af årsregnskabslovens regnskabsklasse B og C.

For virksomheder, omfattet af årsregnskabslovens regnskabsklasse D, vil indsendelsesfristen fortsat være 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Ikrafttrædelse

Det vedtagne lovforslag træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Ikrafttrædelsen har virkning for regnskabsår, der slutter 31. december 2021 eller senere.

Årsrapporter 31. december 2021

Den vedtagne ændring af indsendelsesfristerne betyder helt konkret, at årsrapporter for virksomheder i regnskabsklasse B og C med regnskabsafslutning 31. december 2021 får ændret indsendelsesfristen fra tidligere at være 31. maj 2022 til nu at være 30. juni 2022.

Årsrapporter efter 31. december 2021

Alle årsrapporter for virksomheder i regnskabsklasse B og C, der har regnskabsafslutning efter 31. december 2021, har nu generelt en indsendelsesfrist, der hedder 6 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Samme indsendelsesfrist vil også gælde for udenlandske virksomheders filialer i Danmark, der er registreret i Erhvervsstyrelsen.

For virksomheder, omfattet af regnskabsklasse D, fastholdes fristen på 4 måneder for indsendelse af årsrapporten.

Omstruktureringer mv.

I andre love, som fx selskabsloven, er der bestemmelser, der henviser til indsendelsesfristen i årsregnskabsloven. Det gælder fx i forbindelse med fusions- og spaltningsreglerne i selskabsloven, hvorefter en fusion eller spaltning skal anmeldes senest ved udløbet af indsendelsesfristen for årsrapporten for den periode, hvori fusionen eller spaltningen skal have regnskabsmæssig virkning.

Udvidelse af indsendelsesfristen i årsregnskabsloven fra 5 til 6 måneder for virksomheder i regnskabsklasse B og C gælder dermed også i sådanne omstruktureringssituationer.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.