Momsmæssig fællesregistrering - hvad betyder det for mig og min virksomhed?

Fælleregistrerede virksomheder betragtes i momsmæssig henseende som én virksomhed. Det betyder, at flere – ofte koncernbundne – momspligtige virksomheder lader sig registre under ét, således at kun en af virksomhederne afregner moms for alle de af fællesregistreringen omfattede selskaber.

 

Hvad er fælles registrering?

Der findes rigtig mange momspligtige virksomheder, som momspligtige virksomheder, som betaler deres moms gennem en anden virksomhed. Dette skyldes som udgangspunkt at virksomhederne indgår i en momsmæssig fællesregistrering , fordi de tidligere har anmodet Skattestyrelsen om dette.

Og faktisk giver det i visse tilfælde god mening at lade koncernforbundne selskaber fællesregistre for moms, idet det kan medføre betydelige administrative lettelser for virksomhederne - herunder særligt ved indberetning og betaling af moms, da disse samles under ét.

Fællesregistrering kan på den måde være med til at optimere koncernen økonomisk, da der kan opnås en reduktion af den samlede momsbetaling. En fællesregistrering indebærer nemlig, at der ikke skal betales moms af intern omsætning mellem de fællesregistrerede virksomheder.

Det er i den forbindelse vigtigt at være opmærksom på, at der ikke kan opnås tilladelse til fællesregistrering, hvis denne kun søges for at reducere den samlede momsbelastning.

 

Fællesregistrering for ejendomskoncerner

I forhold til ejendomskoncerner kan det være væsentligt at undersøge de forskellige muligheder for etablering af en fællesregistrering. Hvis der i en ejendomskoncern er en række ejendomsselskaber med udlejningsejendomme, kan en fællesregistrering være med til at optimere bl.a. administrationen i koncernen. Hvis nogle af koncernens ejendomsselskaber har aktiviteter med momsfritaget udlejning af fx boliger, kan en fællesregistrering med koncernens administrationsselskab være med til at optimere koncernens momsforhold, idet ydelser fra administrationsselskabet til fællesregistreringens ejendomsselskaber er en momsmæssig nullitet. Herved imødegås et eventuelt momstab for et ejendomsselskab, som ikke udelukkende har momspligtige aktiviteter.

 

Krav til fællesregistrering

Det er ikke et krav, at alle selskaber i en koncern lader sig omfatte af en fællesregistrering, da det er op til virksomhederne selv at beslutte, hvilke enheder der skal med.

Der gælder en lang række krav til udformningen af ansøgningen om tilladelse til fællesregistrering. Det skal fx fremgå, hvilket af selskaberne, der skal afregne den samlede moms, og ansøgningen skal være underskrevet af en for dette selskab tegningsberettiget person. Tilmed må det ikke kun være en mulig besparelse på den samlede moms, der er afgørende for, hvor mange der inddrages i en fællesregistrering.

Kravet omfatter ligeledes, at alle virksomhederne, der indgår i fællesregistreringen, hæfter solidarisk for den samlede moms. Selskaberne omfattet af en fællesregistrering skal naturligvis iagttage de generelle regnskabs- og fakturakrav. Det er dog kun den afregnede enhed, der skal opfylde de generelle forpligtelser i momsloven.

Selskaber, som indgår i en momsmæssig fællesregistrering skal ligeledes fællesregistreres for lønsumsafgift, hvis et eller flere af selskaberne har lønsumsafgiftspligtige aktiviteter.

 

Lad BDO hjælpe

Er du i tvivl om din virksomhed vil være egnet til fællesregistrering? Hos BDO kan vi både være behjælpelige, hvis du ønsker en faglig vurdering af, hvorvidt din virksomhed er egnet til fællesregistrering, samt hvis du ønsker hjælp til at udfærdige en ansøgning til Skattestyrelsen herom. Vores momsspecialister holder til i alle landet regioner og kan derfor guide dig igennem reglerne og hurtigt vurdere, om det er relevant for din virksomhed.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.