Momskontrol af ejendomsbranchen

”Skattestyrelsen undersøger i øjeblikket om selskaber, der sælger byggegrunde eller køber/opfører/renoverer bygninger til udlejning, salg eller eget brug, betaler korrekt moms.”

Sådan indleder Skattestyrelsen det brev, som lige nu udsendes til mange virksomheder i forbindelse med en målrettet kontrol af aktiviteter med køb, opførelse og salg af fast ejendom.

 

Momsreglerne for fast ejendom

Køb og salg af fast ejendom er som udgangspunkt momsfritaget, medmindre der er tale om salg af nye bygninger, herunder væsentligt til- og ombyggede bygninger og byggegrunde.

Pligten til at opkræve moms ved salg og retten til at fradrage moms af omkostninger i forbindelse med køb og opførelse af fast ejendom afhænger derfor af, hvad den faste ejendom efter momsreglerne skal defineres som.

Det er i den forbindelse meget vigtigt for begge parter i en ejendomshandel, at parterne har styr på momsreglerne og er bevidste om, hvorvidt handlen udløser moms for sælger og fradragsret hos køber.

I den forbindelse afhænger købers fradragsret bl.a. af, hvad køber skal bruge ejendommen hhv. byggegrunden til.

Kort fortalt, hvornår skal aktørerne i branchen, som minimum, være opmærksomme:

  • Ved køb og salg af byggegrunde
  • Ved planlægning af større byggerier, herunder udvikling af arealer til flere formål
  • Ved opførelse af byggeprojekter med henblik på salg
  • Ved ændring af hensigten med byggeriet fra salg til udlejning

Skattestyrelsen har således et stort fokus på ovenstående, og vi har set flere eksempler, hvor Skattestyrelsen i forbindelse med deres kontrolarbejde statuerer grov uagtsomhed. Betydningen heraf er, at Skattestyrelsen giver sig selv adgang til at gå 10 år tilbage og efteropkræve moms. Desuden er der i sager om grov uagtsomhed også risiko for bødestraf.

Vi anbefaler derfor altid at søge momsmæssig rådgivning forud for igangsættelse af byggeprojekter og andre transaktioner, som vedrører køb, salg og udlejning af fast ejendom.

Det skyldes, at selv helt små marginaler kan være afgørende i forhold til den momsmæssige behandling af transaktionen og dermed i sidste ende kan være afgørende for, om fx et byggeprojekt er lønsomt eller ej.

 

Hos BDO Moms sidder Momspartner Chris Pedersen og sit team klar til at hjælpe dig/jer sikkert gennem momslandskabet, således der ikke opstår ubehagelige overraskelser ved et eventuelt kontrolbesøg.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.