Moms på sommerhusudlejning er (måske) aflyst

Moms på sommerhusudlejning er (måske) aflyst

Forslag fra EU om moms på sommerhusudlejning

I Danmark er udlejning af fast ejendom som udgangspunkt fritaget for moms – dog ikke hotellignende udlejning. Udlejning af sommerhuse uden tilknyttede serviceydelser er pt. momsfritaget, da udlejningen ikke anses som udlejet på hotellignende vilkår.

I 2022 offentliggjorde EU-kommissionen dog et forslag, som ville medføre, at sommerhusudlejning fremadrettet ville anses som hotellignende og derfor momspligtigt. Forslaget udvidede derfor sommerhusudlejning fra momsfritaget til momspligtigt. Dette forslag skabte en del røre blandt sommerhusejere og brancheorganisationer, som var bekymrede over den potentielle momsregning på sommerhusudlejning og de afledte konsekvenser heraf.

Udover at pålægge moms på korttidsudlejning under 45 dage, indeholdt forslaget også regler om, at platforme, som formidler korttidsudlejning af boliger, ville blive ansvarlige for afregning af moms, hvis den underliggende sommerhusejer ikke var momsregistreret. Hvis sommerhusejeren var momsregistreret, medførte forslaget, at de selv skulle afregne momsen.
 

Samlenotat fra Økonomiministeriet aflyser (måske) moms på sommerhuse

Økonomiministeriet offentliggjorde i november 2023 et såkaldt samlenotat, hvor der redegøres for, at der i EU’s seneste kompromisforslag lægges op til mere fleksibilitet ift. at sætte kriterier for hvilke typer af korttidsudlejning, der pålægges moms. Dette nye forslag betyder, at den danske momsfritagelse for sommerhusudlejning kan bevares.

I notatet angives, at regeringen finder det positivt, at der i det seneste forslag lægges op til mere fleksibilitet, således sommerhusudlejning i Danmark fortsat kan holdes momsfritaget.
 

Endnu for tidligt at sige om sommerhusudlejning forbliver momsfritaget

Trods de gode indikationer er det dog for tidligt at konkludere noget definitivt, da forslaget fra EU ikke er vedtaget endnu. Økonomiministeriet har dog indikeret, at forslaget forventes vedtaget inden for kort tid. Vi følger naturligvis udviklingen nøje og orienterer løbende.