Husker ejendomskoncerner mulighederne i fællesregistreringen?

Ifølge oplysninger fra Skattestyrelsen findes der i øjeblikket 3.238 momspligtige virksomheder, som betaler deres moms gennem en anden virksomhed – typisk et koncernforbundet selskab. Disse virksomheder er omfattet af en såkaldt fællesregistrering.

Fordelen ved fællesregistrering består i første omgang i, at det typisk medfører en administrativ lettelse for de omhandlende virksomheder, idet indberetning og betaling af moms samles ét sted. Hertil kommer, at interne leverancer af varer og ydelser mellem fællesregistrerede virksomheder ikke skal faktureres med moms.

En fællesregistrering kan dog også medføre en reduktion af det samlede momstilsvar. Det vil især være tilfældet, hvor der er enheder, som kun har begrænset eller ingen fradrag for deres købsmoms.

Det er lige præcis her ejendomskoncerner skal tænke sig om.

Vi har desværre i mange tilfælde erfaret, at fakturering af ejendomsadministration mm. inden for ejendomskoncerner enten faktureres med moms mellem selskaberne i koncernen, der medfører et momstab til følge på grund af manglende fradrag hos modtager. Eller værre - at betalingen for administrationen blot betales via en mellemregningskonto uden udstedelse af faktura med moms. I sidstnævnte situation kan Skattestyrelsen med rette kræve moms af mellemregningen og i værste tilfælde sende sagen til ansvarsvurdering.

Det er derfor meget vigtigt at være opmærksom på dels reglerne omkring fakturering af moms mellem koncernforbundne selskaber og mulighederne for anvendelse af reglerne om fællesregistrering.

 

Det kan medføre betydelige administrative lettelser at lade fx koncernforbundne selskaber fællesregistrere for moms, og i nogle tilfælde kan det faktisk også føre til en reduktion af den samlede momsregning.

Hvem kan deltage i en fællesregistrering?

Det er ikke et krav, at alle selskaber i en koncern lader sig omfatte af en fællesregistrering. Det er op til virksomhederne selv at beslutte, hvilke enheder der skal med.

Dog gælder der en række krav til udformningen af ansøgningen om tilladelse til fællesregistrering. Det skal fx fremgå, hvilket af selskaberne der skal afregne den samlede moms, og ansøgningen skal være underskrevet af de tegningsberettigede i alle selskaber som deltager.

Alle enheder, der indgår i en fællesregistrering, hæfter solidarisk for den samlede moms. Helt på samme måde som det kendes fra skatteområdet, hvor sambeskattede selskaber hæfter solidarisk for indkomstskatten. 

Selskaber omfattet af en fællesregistrering skal naturligvis fortsat iagttage de generelle regnskabs- og fakturakrav, men i princippet er det kun den afregnende enhed, der skal opfylde de generelle forpligtelser i momsloven.

For de ejendomskoncerner, som endnu ikke anvender fællesregistreringen, er det vigtigt at have for øje, at der ikke kan ske registrering med tilbagevirkende kraft og ansøgningen skal foretages 30 dage inden indtrædelsen heri.

Vi kan hos BDO hjælpe ejendomskoncernerne dels med at vurdere om det er hensigtsmæssigt i den konkrete situation at blive omfattet af en fællesregistrering, herunder omfanget af de deltagere der bør deltage, samt med at forestå udarbejdelse af selve anmodningen mm.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.