Ejendomsmarkedet - mørke tider på vej?

Der er mange aktører på ejendomsmarkedet, som maler en dyster fremtid henset til den generelle situation i samfundet pt. Den stigende inflation, som er pustet op af stigende råvare- og brændstofpriser, medfører nu også stigende renter og faldende priser på fast ejendom. Dette betyder selvsagt, at afkastet på ejendomsinvesteringer kommer under pres.

Som vi ser det, betyder det ikke nødvendigvis, at man skal stoppe sine investeringer i nye ejendomsprojekter, men det tydeliggør nok snarere, at rådgivning for at optimere investeringerne, så der opnås den meste optimale forretningscase, vel aldrig har været mere vigtigt.

På momsområdet oplever vi, at de virksomheder, som enten ikke søger rådgivning, som i stedet handler på forældet viden eller forsøger at gå til grænsen, men som regel ender med at træde over, bliver ramt hårdt.

I øjeblikket ser vi bl.a., at man forsøger at optimere sine forhold gennem f.eks. fællesregistreringer.

Det giver som udgangspunkt rigtig god mening, selvom man jo ved at Skattestyrelsen står på den modsatte bred og vifter med misbrugsflaget.

Hvilket viser, at udfordringen er, at man som virksomhed skal vurdere alle aspekter af situationen.

Ja, det er korrekt, at en fællesregistrering mellem koncernforbundne selskaber medfører, at handel mellem parterne kan ske uden moms. Men de reelle forhold skal bygges op således, at Skattestyrelsen ikke blot kan påstå, at konstruktionen alene er eller med altovervejende mål, at spare moms ved salg til 3. mand gennem f.eks. salg af kapitalandele, for så er der en overvejende risiko for, at transaktionerne tilsidesættes.

Misbrug forsøger Skattestyrelsen således at statuere, når følgende er opfyldt:

  • Der vil blive opnået en momsfordel, som det ville stride mod formålet med de relevante bestemmelser at tildele, selv om disse bestemmelser formelt er overholdt.
  • Det skal også fremgå af en samlet række objektive omstændigheder, at hovedformålet med de omhandlede transaktioner er opnåelsen af en momsfordel.

Dette er således nu slået fast i momspraksis.

Efter vores opfattelse overfortolker og ”misbruger” Skattestyrelsen brugen af misbrugsopfattelsen, men det er klart, at de har medvind på cykelstien, når man ser eksempler på rådgivning, hvor man er gået over grænsen, hvilket får store konsekvenser for virksomhederne bag transaktionerne. Så ind i mellem bestiller vi faktisk selv musikken.

Så hvis du savner/mangler den rette sparring og rådgivning, hvor du som kunde søger tryghed, imens du er i fokus og selvfølgelig opnår det optimale resultat, så kontakt BDO Moms for yderligere.

Momspartner Chris Pedersen, en af Danmarks mest erfarne rådgivere på momsområdet for fast ejendom, sidder klar til at hjælpe dig sikkert i mål. Kontakt ham på CPE@bdo.dk.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.